ดูหนังออนไลน์
Business

กองทุนหมู่บ้าน หนุน ‘วิสาหกิจชุมชน’ ดันตลาดเกษตร สู้โลกออนไลน์

กองทุนหมู่บ้าน หนี้เสียน้อย หมุนเวียนคล่อง พร้อมหนุนวิสาหกิจชุมน ต่อยอดสินค้าเกษตร แข่งโลกออนไลน์ เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบาย สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ว่า ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงนโยบาย กองทุนหมู่บ้าน คือการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบกับความต้องการให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงให้รวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชน

สำหรับ การดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ก็จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน และทำให้กองทุนหมู่บ้าน ประสบความสำเร็จ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เมื่อดูจากโครงสร้างที่ประชาชน ได้กู้ยืมเงินเกือบร้อยละ 80 กู้เงินไปเพื่อการเกษตร แสดงให้เห็นว่ากว่า 70,000 หมู่บ้านพึ่งพาภาคการเกษตร สะท้อนได้ว่า คนไทยเกือบทั้งประเทศ ยังพึ่งพารายได้จากภาคการเกษตร หากภาคการเกษตรไม่มีรายได้ ย่อมส่งผลกระทบ ถึงกำลังซื้อของประเทศ

“สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถนำมาประมวลข้อมูลในการที่จะส่งต่อไปถึงภาครัฐ เพื่อให้รัฐเข้ามาดูแลเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดกำลังซื้อของคนทั้งประเทศ” นายอนุชา กล่าว

ส่วนหนี้กองทุนหมู่บ้าน ที่ยังคงติดค้างอยู่นั้น ปัจจุบันนี้กองทุนหมู่บ้าน ยังเป็นไปตามวิถีทางของกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนยังคงพยายามหาเงินมาใช้หนี้ และหนึ้เสียของกองทุนหมู่บ้าน ก็ยังคงมีจำนวนน้อยมาก

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียน ของกองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้มีปัญหาแล้ว แต่สิ่งที่ต้องดูแล คือ ทำให้เกษตรกร มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ในอนาคต และมีชีวิตที่ดีขึ้น

หนึ่งในแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ การลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาในเรื่องธุรกิจการค้าในโลกยุคดิจิทัล และยุคออนไลน์ ด้วยการสร้างแพลทฟอร์ม สำหรับค้าขายในตลาดออนไลน์ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT