World News

ส.ส.ฟิลิปปินส์ เสนอออกกฎหมาย ‘ห้ามให้การบ้าน’ นักเรียนประถม-มัธยม ช่วงสุดสัปดาห์

ส.ส.ฟิลิปปินส์ เสนอร่างกฎหมาย “ห้ามทำการบ้าน” ตั้งเป้าสั่งห้ามครูให้การบ้านเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในช่วงสุดสัปดาห์ ระบุ ควรเป็นช่วงเวลาพักผ่อน และเติมพลัง หลังต้องเรียนวันละ 10 ชั่วโมงมาทั้งสัปดาห์ 

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายแซม เวอร์โซซา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้เสนอร่างกฎหมายให้โรงเรียนทั่วประเทศ ยกเลิกการให้การบ้านเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบัน เรียนหนักเกินไป โดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้

shutterstock 1107727262

สิ่งยืนยันคือการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับนานาชาติ หรือ PISA จัดอันดับให้นักเรียนฟิลิปปินส์มีคะแนนการอ่านเป็นอันดับโหล่และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อันดับรองโหล่ ในกลุ่ม 79 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ขณะที่ ข้อมูลของสมาคมครูในฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนฟิลิปปินส์ในต่างจังหวัดใช้เวลาเรียนในห้องเรียน 10 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่นักเรียนในเมืองใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บุคลากรการสอนไม่เพียงพอ ทำให้ครูหาทางแก้ปัญหานี้ ด้วยการให้การบ้านเยอะๆ

นายเวอร์โซซา ระบุว่า ร่างกฎหมายจะกำหนดให้โรงเรียนประถม และมัธยมไม่ควรให้การบ้านเด็กในช่วงสุดสัปดาห์ การบ้านควรมอบหมายในวันปกติ และควรเป็นการบ้านที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เด็กควรได้พักผ่อน อีกทั้งเด็กบางคนที่ฐานะยากจนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ต ต้องทำงานพาร์ทไทม์ มีเวลาทำการบ้าน ต่างกับเด็กบ้านฐานะดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo