ดูหนังออนไลน์
Business

ประชุมแผนฟื้นฟู ขสมก. จ่อชงครม.อนุมัติค่าโดยสาร 30 บาท ไม่จำกัดเที่ยว

“อนุทิน” เป็นประธานประชุมแผนฟื้นฟูขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารอัตราเดียว 30 บาท ไม่จำกัดเที่ยว จ่อชงครม.อนุมัติเช่ารถ EV 2,511 คัน จ้างเอกชนเดินรถ

วันนี้ (14 ก.ย.)  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมเห็นพ้องให้กรมการขนส่งทางบก นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ คือ

1.แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยมีโครงข่ายหลัก จำนวน 162 เส้นทาง และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริหารจัดการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ทั้งนี้ ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาปรับปรุงเส้นทาง ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในอนาคตต่อไป

2.ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางที่มีการกำหนดใหม่ หรือเส้นทางเดินรถ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อนผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น

ในกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่ประสงค์เดินรถในเส้นทางดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบก โดยอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไป

3.นโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดเก็บเป็นอัตราเดียว (Single price) ในอัตรา 30 บาทต่อคนต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว โดยในอนาคต อาจปรับเพิ่ม หรือลดอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วน ขสมก. จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เรื่องการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่เห็นชอบในหลักการ ของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับเดิม) เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน และจ้างเอกชนเดินรถให้บริการ (รถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสาร NGV) จำนวน 1,500 คัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team