ดูหนังออนไลน์
Business

ขสมก.ปลดล็อกขาดทุนปี72! เปิดแผนฟื้นฟูฉบับปรุงใหม่เข้าครม.เร็วๆนี้

 แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่ คาดเสนอครม.อนุมัติได้เร็วๆนี้  จ้างเอกชนเดินรถกว่า 2,500 คัน  ค่าโดยสาร 30 บาทต่อคนต่อวัน ไม่จำกัดเที่ยว พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรลดจำนวนพนักกงานกว่า 8 พันคน ปี 2565 ของบ 4,560 ล้านบาท เลิกจ้างก่อน 5,301 คน  เชื่อแผนฟื้นฟูช่วยปลดล็อกขาดทุนได้ในปี 2572 

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่ หลังจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฉบับปรับปรุงล่าสุด ซึ่งกระทรวงการคลังต้องรับภาระปลดหนี้ก้อนใหญ่ 127,786.109 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถฟื้นฟู ขสมก.ที่ขาดทุนมายาวนานตั้งแต่ปี 2519 หลังปี 2572 จะไม่ขาดทุนอีก

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่

แหล่งข่าวจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่าการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการขสมก. ฉบับล่าสุดที่ปรับปรุงใหม่ และผ่านความเห็นชอบจากคนร.แล้วประกอบด้วย

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่ จ้างเอกชนเดิน  2,511 คัน

1. แผนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ โดยการ เช่า รถ EV 2,511 คัน โดยขสมก.จะจ้างเอกชนเดินรถ จ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตร บริการ+รถ NGV 489 คันซึ่งซื้อไว้แล้ว รวมเป็น 3,000 คัน ซึ่งใช้เงินลงทุน โดยจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน จ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรและบริการ (จ่ายค่าเช่าจากรายได้ค่าโดยสาร) ดังนั้นทรัพย์สินไม่ใช้ของ ขสมก.จึงไม่ต้องดูแลบำรุงรักษา

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่

2. แผนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบ GPS เพื่อควบคุมการเดินรถ ระบบ E-TICKET  เพื่อจดเก็บรายได้ค่าโดยสาร และระบบERP เพื่อบริหารจัดการองค์กร

3. แผนปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ไม่ให้เกิดการทับซ้อน กับระบบขนส่งมวลชนหลัก และสามารถต่อเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ จำนวน 108 เส้นทางของขสมก.และ 54 เส้นทางของเอกชน

ปรับโครงสร้างองค์กรลดพนักงานกว่า 8 พันคน

4. แผนการปรับโครงสร้างองค์กรคงเหลือพนักงานจำนวน 8,267 คน จากเดิมที่มีพนักงาน 13,963 คน ส่วนอัตรากำลังคนต่อรถโดยสาร 1 คัน เดิมมีพนักงาน 4.65 คน ปรับลดเหลือ 1คัน ต่อพนักงาน 2.75 คน นอกจากนี้จะต้องมีการจ่างพนักงานอัตราจ้าง (OUTSOURCE) จ่างพนักงานขับรถ แทนพนักงานที่เกษียณอายุแต่ละปี

5. แผนการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 5,301 คน ต้องใช้เงินจำนวน 4,560 ล้านบาท ส่วนพนักงานขับรถขสมก. จะเกษียณอายุครบทุกคนในปี 2603 เนื่องจากพนักงานเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 250 คน ซึ่งพนักงานที่เข้าใหม่จะมีฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่าพนักงานเดิม

ดึงเอกชนร่วมพัฒนาที่ดิน 2 แห่ง

6. แผนพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งขสมก.มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจ 2 แห่ง คือที่ดินอู่บางเขน เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา และที่ดินอู่มีนบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ 28 ตารางวา โดยใช้วิธีเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

หวังหมดภาระหนี้ได้ในปี 2572

7. แผนขอให้ภาครัฐรับภาระหนี้สิน ทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 127,786.109 ล้านบาทหรือตามที่เกิดขึ้นจริง ขอรัฐสนับสนุนเงิน PSO เฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ 7 ปี เป็นเงิน 9,674 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินเดือนผลประโยชน์พนักงานจำนวน 8,083.153 ล้านบาท ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมของรถ NGV 489 คัน จำนวน 1,279.842 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 311.005 ล้านบาท โดยคาดว่า EBITDA เป็นบวกในปี 2572 ซึ่งเริ่มโครงการปี 2565 เป็นเวลา 7 ปี ส่วนอัตราค่าโดยสารอัตรา 30 บาทต่อคนต่อวันไม่จำกัดเที่ยว

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่

8. แผนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ รถโดยสาร กำหนดช่องทางเดินเฉพาะรถโดยสารประจำทาง(บัสเลน) ในเขตกทม.และปริมณฑล โดยจัด่องทางที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ ตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป โดยถนนที่มีเกาะกลางจัดช่องบัสเลนชิดขวาติดเกาะกลาง ส่วนถนนที่ไม่มีเกาะกลางจัดช่องบัสเลนชิดซ้าย

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่ ชีวิตดีสำหรับผู้โดยสาร

ตามแผนฟื้นฟูของขสมก. ผลที่ได้ในส่วนของรัฐบาล ไม่ต้องรับภาระปัญหาหนี้ของขสมก. ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ลดมลพิศทางอากาศ ลดปัญหาการจราจร ลดการทับซ้อนของเส้นทาง ขณะที่ประชาชน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทาง เดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีสุขภาพที่ดีด้วยการใช้รถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่วนขสมก.สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เลี้ยงตัวเองได้ ลดการทับซ้อนเส้นทาง องค์กรยั่งยืน

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่

เสนอครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูขสมก.ใหม่

แหล่งข่าวจากขสมก. ระบุว่าตามแผนฟื้นฟูขสมก.ที่ปรับปรุบใหม่ จำเป็นต้องเสนอให้ครม.พิจารณา ก่อนที่จะไปสู่การดำเนินการในส่วนที่กำหนดไว้ โดยครม.จะต้องอนุมัติใน 4 ประเด็นดังนี้

1. เพื่อทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ให้ขสมก.เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการขสมก.เดิม เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการขสมก.ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยให้ขสมก.เช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน และจ้างเอกชนเดินรถให้บริการรถโดยสาร NGV จำนวน 1,500 คัน

แผนฟื้นฟูขสมก.ฉบับปรุงใหม่

2. ขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2565 จำนวน 5,301 คน วงเงิน 4,560 ล้านบาท

3. ขออนุมัติให้รัฐบาลรับภาระหนี้สินขสมก.จนกว่ารายได้เพียงพอกับรายจ่าย (EBITDA ไม่ติดลบ) เป็นเงินจำนวน 127,786.109 ล้านบาท หรือตามที่เกิดขึ้นจริง โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้ขสมก.ชำระหนี้ตามวงเงินที่ครบกำหนดชำระ(หนี้พันธบัตร และหนี้เงินกู้) รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงในแต่ละปีให้เพียงพอและ 4. ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2571

ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าตอนนี้คณะอนุกรรมการพิจาณารายละเอียด แผนฟื้นฟูกิจการของขสมก. อยู่ระหว่างเร่งศึกษาแผนแต่ละข้อ เพื่อจัดทำรายละเอียดความชัดเจน เชื่อว่าหากแก้ไขปัญหาตามแผนแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดหนี้ซ้ำหรือหนี้ใหม่ขึ้นมาอีก ที่สำคัญต้องอธิบายอย่างละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ หากยังมีข้อสงสัยอยู่ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ไม่ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight