ดูหนังออนไลน์
Business

‘ท่องเที่ยวไทย’ ต้องได้ไปต่อ เปิดไทม์ไลน์รับต่างชาติ 4 ระยะ 1 ก.ค. ดีเดย์ ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’

เปิดไทม์ไลน์รับต่างชาติ 4 ระยะ ฟื้นฟู ท่องเที่ยวไทย นำร่อง 10 พื้นที่มีศักยภาพ ภูเก็ตเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70% รับแผน 1 กรกฎาคม เริ่มภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ลั่น ท่องเที่ยวไทย ต้องได้ไปต่อ เปิดไทม์ไลน์รับต่างชาติ 4 ระยะ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564-1 มกราคม 2565 ด้านภูเก็ตเร่งฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม 70% ของประชากร พร้อมรับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว 1 กรกฎาคมนี้ ภายใต้โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยระบุว่า

ท่องเที่ยวไทย

“ท่องเที่ยวไทยต้องได้ไปต่อ!!

แผนฟื้นท่องเที่ยว รับชาวต่างชาติ 4 ระยะ นำร่อง 10 พื้นที่

ระยะที่ 1: 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว กักตัวตามระยะเวลาที่ ศบค. กำหนด

ระยะที่ 2: 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว มีใบรับรองการฉีดวัคซีน เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตโดยไม่มีการกักตัว

ระยะที่ 3: 1 ตุลาคม 2564 ผ่อนคลายในพื้นที่มีศักยภาพ 10 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี บุรีรัมย์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน

ระยะที่ 4: เข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 รับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องกักตัว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ต ได้วางแนวทางเตรียมความพร้อมของจังหวัด เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19 ทั้งในส่วนของการสกัดเชื้อโรคจากภายนอก และการควบคุมเชื้อภายในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรณรงค์ ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีน โดยวางเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน และผู้ที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งมีประชาชนลงลงทะเบียนรับวัคซีนจังหวัดภูเก็ต ผ่าน WWW.ภูเก็ตต้องชนะ.COM ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รวม 371,397 ราย (คนไทย 342,832 ราย และคนต่างชาติ 28,565 ราย)

ขณะที่มีประชากรที่ฉีดวัคซีน 1 เข็ม แล้วรวม 279,943 ราย คิดเป็น 59.99% มีประชากรที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วจำนวน 98,795 ราย คิดเป็น 21% ในส่วนของชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าว เริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 2 มิถุนายน และกำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 3 -4 มิถุนายน 2564 คาดว่าภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตจะออกมาฉีดวัคซีน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสถานบันเทิง และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ สรุปเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ การประชุม ศบค. และคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเปิดเมืองภูเก็ต

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เดินหน้าแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และเปิดรับชาวต่างชาติ 4 ระยะ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 10 พื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง โดยเลือกจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่บางส่วน พังงา สุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่บางส่วน ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี บุรีรัมย์ และกรุงเทพฯ

จากข้อมูลในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทย 39.9 ล้านคน ทั้ง 10 จังหวัดนำร่องมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้ทั้งหมด หากสามารถดำเนินการใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้ตามแผน จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 3,500,000 คน สร้างรายได้รวม 298,192 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม