Business

ฟื้นท่องเที่ยวไทย ‘อนุทิน’ ชู ‘ภูเก็ต’ นำร่อง เร่งฉีดวัคซีน หวังเปิดเมือง 1 ก.ค.นี้

“อนุทิน” หนุนภูเก็ต จังหวัดนำร่องด้านด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เร่งส่งวัคซีนฉีดให้ได้ 70% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามแผน 1 กรกฎาคม นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตาม การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

ภูเก็ต
Old Phuket Town

นายอนุทิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ จ.ภูเก็ตวันนี้ ได้มอบนโยบายและติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดจังหวัดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยว เป็นจังหวัดแรกของประเทศตามแผนรัฐบาล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัว ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีประสิทธิภาพในการบริการวัคซีนกับประชาชน ซึ่งการจะเปิดเมืองภูเก็ต คนในพื้นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยกลุ่มที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานในธุรกิจอื่นและแรงงานต่างชาติ ที่มีเป้าหมาย 466, 587 คน

อนุทิน 2

สำหรับแผนการฉีดจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาได้จัดสรรวัคซีนมายังจังหวัดภูเก็ตแล้ว  203,480 โดส ฉีดเข็มที่ 1 ให้ประชาชน 100,700 โดส และเข็ม 2 จำนวน 93,265 โดส รวม 193, 965 โดส และในเดือนนี้เป็นต้นไป วัคซีนจะทยอยเข้ามาตามแผนอีกประมาณ 350,000 โดส คลอบคลุมตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกัน และภูเก็ตเปิดเมืองได้อย่างปลอดภัย

อนุมิน3

นอกจากนี้ ยังได้พบกับภาคเอกชน ตัวแทนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมแผนในการเปิดเมือง โดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง เพื่อจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงานภาคจังหวัด ได้เตรียมแผน และมาตรการรองรับไว้แล้วในทุกมิติ

“ที่สำคัญคือการเข้าไปทำความเข้าใจสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้นแบบการเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัย และทุกคนจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง”นายอนุทิน กล่าว

อนุทิน4

อ่านข่าวเพิ่มเติม