ดูหนังออนไลน์
Business

‘ม.33 เรารักกัน’ รับ 2 พันบาท เงินเข้าวันไหนบ้างเช็คเลย!!

“ม.33 เรารักกัน” รับ 2 พันบาท! รอบ 2 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กเลย!!  รอบแรก 4,000 บาท ยังใช้ไม่หมด ไม่ต้องกังวล  ไม่จำเป็นต้องรีบใช้  สามารถนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 

เพจ ไทยคู่ฟ้า อัปเดตความคืบหน้า ภายหลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เฟสที่ 2 อีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ซึ่งระบบจะโอนวงเงินผ่านช่องทางที่เคยได้รับโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องกดยอมรับหรือลงทะเบียนเพิ่มเติม

'ม.33 เรารักกัน' รับ 2 พันบาท!ม.33 เรารักกัน” รับ 2 พันบาท!

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน รอบแรก 4,000 บาท แต่ยังใช้ไม่หมด และกังวลว่าต้องใช้ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  หรือไม่ ตรงนี้ยืนยันได้ว่า ไม่จำเป็นต้องรีบใช้ เนื่องจากเงินรอบใหม่ที่โอนเข้ามา จะรวมกับยอดเงินเก่าที่มีอยู่ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

โดยผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถค้นหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา “ม33เรารักกัน เฟส 2” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

'ม.33 เรารักกัน' รับ 2 พันบาท!

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
  • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
  • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
  • คลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

  • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564)” นอกจากนี้ระบบจะแสดงตารางเงินเยียวยา ซึ่งมีวงเงินโอนเข้าแล้ว 4 งวดและเหลืออีก 2 งวดที่จะโอนเข้าในวันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight