ดูหนังออนไลน์
Politics

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้ง อบจ. ใหม่ 18 จังหวัด หย่อนบัตร 7 ก.พ. นี้

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อม “อบจ.” ใหม่ 18 จังหวัด กำหนดหย่อนบัตร 7 ก.พ. นี้

วันนี้ (22 ม.ค. 64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหนังสือชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

เลือกตั้งซ่อม อบจ.

วันนี้ กกต. ได้ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ใหม่ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง

และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

โดย กกต. ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Application Smart Vote และสายด่วน 1444

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team