ดูหนังออนไลน์
Politics

กกต.เคาะวันเลือกตั้ง ‘สมาชิกเทศบาล-นายกเทศมนตรี’ 28 มี.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เคาะวันเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” 28 มี.ค. นี้  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมุล ระบุว่าตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนั้น  วันนี้ (14 ม.ค.)  กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามที่ กกต. เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง  ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต. จะออกประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 ก.พ. 2564

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค.2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8 -12 ก.พ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ต้องพ้นหน้าที่ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight