ดูหนังออนไลน์
Politics

ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น ‘นายกเทศมนตรี-สภาเทศบาล’ คาดหย่อนบัตร 21 มี.ค.

ครม. ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น “นายกเทศมนตรี-สภาเทศบาล” ทั่วประเทศ คาดได้ย่อนบัตร 21 มี.ค. 64

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12 ม.ค. 64) ว่า วันนี้ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

ทั้งนี้ จะให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป

เลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาล 2564

รานงานข่าวเปิดเผยว่า วันนี้ ครม. ได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นดังนี้

  • วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ครม. ให้ความเห็นชอบ
  • วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 กกต. คาดว่าจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  • วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team