ดูหนังออนไลน์
Business

‘เมดิคอลพลาซ่า ภูเก็ต’ คืบ คลังมอบที่ราชพัสดุ ดันเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

เมดิคอลพลาซ่า ภูเก็ต วงเงินเฉียด 3,000 ล้านคืบ คลังมอบที่ราชพัสดุ 141 ไร่ สธ.เร่งเครื่องพัฒนายกระดับ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ระดับโลก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เป็นประธาน มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ให้กับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อดำเนินโครงการ เมดิคอล พลาซ่า วงเงินงบประมาณ 2,967ล้านบาท

เมดิคอลพลาซ่า ภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้วางเป้าหมายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และให้เป็นเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

นอกจากนี้ ภูเก็ต ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น การมอบที่ดิน เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับระบบสาธารณสุขไทยมากขึ้น

ด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ ที่มีการจัดสรรที่ดินราชพัสดุ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ของเมืองภูเก็ต ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แบบครบวงจร หรือ เมดิคอลพลาซ่า ภูเก็ต

กระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลกรมธนารักษ์ และดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการแพทย์ ซึ่งไทยมีศักยภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์อันดับต้น ๆ ของโลก

โครงการ เมดิคอลพลาซ่า ภูเก็ต เป็นโครงการใหญ่ ที่จะสร้างความยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง พร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว

การใช้พื้นที่ในที่ดินราชพัสดุตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ที่มีความสวยงาม ติดชายทะเลชายหาดไม้ขาว จึงเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต มีสุขภาพที่ดี และ เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

 

  • ศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza)
  • ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care)
  • ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care)
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)

พร้อมกันนี้ ยังวางเป้าหมายให้เป็น ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในด้านการกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของจังหวัด อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้บริการครบวงจร วิสาหกิจชุมชน เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น และ กระจายรายได้สู่ชุมชน

ล่าสุด โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และนำเสนอในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยในหลักการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal)

ขณะเดียวกัน ได้มอบให้ กระทรวงสาธารณสุข บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และมอบให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาศึกษา และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการต่อไป โดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี

จากนั้นในเฟสที่ 2 จะจัดตั้ง สถาบันบำราศนราดูร สาขาภาคใต้ ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง เวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT