ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

เปิดวิสัยทัศน์ ‘วิทัย รัตนากร’ บิ๊กบอสออมสิน มุ่งธุรกิจ ‘Social Bank’

เปิดวิสัยทัศน์ บิ๊กบอสธนาคารออมสิน “วิทัย รัตนากร” ชูบทบาทเป็น “Social Bank” เต็มรูปแบบ เดินหน้าช่วยเหลือ 3 กลุ่ม เร่งด่วน กลุ่มฐานราก เอสเอ็มอี องค์กรชุมชน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เปิดวิสัยทัศน์ ธนาคารออมสิน จะปรับบทบาทมุ่งสู่การเป็น Social Bank หรือ ธนาคารเพื่อสังคม อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างผลเชิงบวกแก่สังคม “Making POSITIVE Impact on Society” ด้วยการดูแลลูกค้าและประชาชน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย (พ่อค้าแม่ค้า) และองค์กรชุมชน

เปิดวิสัยทัศน์

ทั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม หลุดพ้นจากความยากจน ยกระดับรายได้ ต่อยอดเป็นผู้ประกอบการรายย่อย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อันเป็นภารกิจสำคัญที่ธนาคารฯ มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ ที่ได้ดูแลกลุ่มลูกค้านี้อย่างใกล้ชิด มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

ปัจจุบันธนาคารฯ มีฐานลูกค้ากลุ่มนี้ถึง 12.8 ล้านราย หรือ 61.6% ของจำนวนลูกค้ารวม โดยจะปรับภารกิจ และกระบวนการทุกด้านของธนาคาร ให้สอดคล้องกับการเป็น Social Bank เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ในขณะที่ การทำภารกิจเชิงพาณิชย์ จะเป็นกิจการรอง เพื่อสร้างกำไร ที่จะนำมาอุดหนุนภารกิจด้านสังคม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ มากกว่าการเติบโตด้วยปริมาณ ซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุล ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับภารกิจแรกคือ การนำธนาคารออมสินเข้าสู่ธุรกิจ Non-Bank อย่างเต็มตัว ภายใต้การมุ่งสู่ Social Bank ด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อย ผู้มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรเทาภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบ

พร้อมกันนี้ จะมุ่งเน้นสร้างกลไก เพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อัตราดอกเบี้ย ที่ลูกค้ากลุ่มฐานรากใช้บริการ Non-Bank ได้แก่ สินเชื่อบุคคล/บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งคิดอัตราในระดับสูงถึง 24 – 28% ต่อปี หรืออาจจะมากกว่านี้ โดยมีเป้าหมาย จะลดภาระดอกเบี้ยของผู้กู้ ลงให้ได้ 8 – 10% ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการได้ ภายใน 6 เดือนนี้

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ที่มุ่งเป้าช่วยเหลือประชาชน ในการสร้างธุรกิจ โดยรวบรวมองค์ความรู้ในทุกด้าน ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการทำธุรกิจ อาทิ กลุ่ม Street Food, กลุ่ม Homestay เป็นต้น

เริ่มจากการให้ข้อมูล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม การคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การตลาด และสร้างช่องทางการขาย การหาลูกค้า ไปจนถึงการให้สินเชื่อ และการร่วมทุน โดยธนาคารออมสิน จะเป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรก ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยั่งยืน

ขณะเดียวกัน Digital Banking จะเข้ามามีส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจ Social Bank ให้ประสบความสำเร็จ โดยจะถูกปรับบทบาท ให้เข้ามาช่วยสนับสนุน งานของสาขา และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ ทำให้ประชาชนต้องปรับตัว สู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ธนาคารฯ จึงเตรียมพัฒนาบริการลักษณะเฉพาะ หรือ Feature ใหม่ ๆ บนแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปสาขาแต่สามารถใช้บริการบนโทรศัพท์มือถือได้ อาทิ บริการปรับโครงสร้างหนี้ การให้บริการสินเชื่อแบบ Digital Lending ตลอดจนบริการเปิดบัญชีเงินฝาก (e-KYC) อีกด้วย ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ ภายใน 6 เดือนนับจากนี้ไปเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT