ดูหนังออนไลน์
Business

‘บินไทย’ แจงโควิด-19 ส่งผลกระทบ ขอเลื่อนส่ง ‘งบการเงิน’ ไตรมาสแรก

“การบินไทย” แจงไวรัสโควิด-19 กระทบการเก็บข้อมูลธุรกิจทั้งระบบ ขอเลื่อนส่ง “งบการเงิน” ไตรมาสแรกปี 63

เมื่อวานนี้ (13 พ.ค. 63) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมการขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนสุดท้าย สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีเนื้อหาดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึงการบินไทยได้ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเลื่อนการส่งงบการเงินฯ นั้น บริษัท ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขนส่ง ซึ่งการบินไทย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแต่ละประเทศได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น โดยประกาศปิดเมือง ปิดพรมแดน รวมถึงปิดประเทศ

ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดการบินและปิดสำนักงานสาขาต่างประเทศ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ 52 สำนักงานสาขา ที่มีสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้ของสำนักงานสาขาต่างประเทศมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ในการค้นหา จัดทำ รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการบัญชีเพื่อประกอบการสอบทานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีการขอเอกสาร หลักฐานจากสำนักงานสาขาต่างประเทศ เช่น เอกสารประกอบการขายบัตรโดยสารและการคืนบัตร เป็นต้น เพื่อประกอบการสอบทานงบการเงิน

นอกจากนี้ การบินไทยได้ส่งหนังสือติดตามทวงถามงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งไม่สามารถส่งงบการเงินหลังสอบทานให้กับบริษัทได้ตามกำหนด ได้แก่ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด, บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด, บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

ปัจจุบัน บริษัทได้รับงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญทางบัญชี ได้ให้เหตุผลถึงการไม่สามารถส่งงบการเงินหลังสอบทานให้บริษัทได้ตามกำหนด เนื่องจากไทยสมายล์ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่แต่ละประเทศได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ดังนั้น จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในการค้นหา จัดทำ รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการบัญชีเพื่อประกอบการสอบทานของผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกันกับ การบินไทย

ทั้งนี้ ความเห็นจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้มีการพิจารณากรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลต่อแผนดำเนินงานของบริษัทที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ส่งผลต่อความมีนัยสำคัญของงบการเงิน ทั้งการแสดงรายการและการรับรู้เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน ดังนั้นหากเลื่อนส่งงบการเงินจะมีความชัดเจนทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE