COVID-19

วิจัยชี้ ‘ซิโนแวค’ เข็ม 3 ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโควิด ‘สายพันธุ์เดลตา’ ได้


ผลศึกษาล่าสุด จากจีน ชี้  ฉีดวัคซีน “ซิโน แวค” เข็ม 3 ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ที่ค่อยๆ ลดลงให้ดันสูงขึ้นมาได้ ทำให้สามารถรับมือกับ เชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตาได้ 

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences), มหาวิทยาลัยฟูตัน, บริษัทซิโนแวค และสถาบันจีนอื่น ๆ  เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุด ที่แสดงให้เห็นว่า  การฉีดวัคซีน “ซิโน แวค” เข็มที่ 3 เป็นเข็มกระตุ้น สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) ที่ลดลงมา ให้สูงขึ้นอีกครั้ง ช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในระยะยาว ต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

รายงานระบุว่า นักวิจัยไม่พบการทำงานของแอนติบอดี ต่อต้านเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา ในตัวอย่างที่เก็บจากผู้ที่เคยฉีดวัคซีน “โคโรนาแวกซ์” ของบริษัทซิโน แวค ภายหลังฉีดวัคซีนดังกล่าวครบ 2 โดสเป็นเวลา 6 เดือน

ซิโนแวค

ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 3 มีภูมิมากกว่า ฉีด 2 เข็ม กว่า 2.5 เท่า

แต่สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นนั้น จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา มากกว่า 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็ม หลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ผ่านไปราว 4 สัปดาห์

ผลการวิจัยดังกล่าว จัดทำโดยใช้การวิจัยตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการ 66 ราย โดยมีอาสาสมัคร 38 รายที่ได้รับวัคซีน 2 หรือ 3 โดส

ปัจจุบัน หลายประเทศที่พึ่งพาวัคซีนของบริษัทจีนรายนี้เป็นหลัก ได้เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับประชาชน โดยเลือกใช้วัคซีนจากชาติตะวันตก ซึ่งมีเงื่อนไขว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าว จะต้องเคยได้รับวัคซีนซิโน แวคมาแล้ว 2 โดส

อย่างไรก็ตาม บางประเทศปฏิเสธที่จะใช้วัคซีนดังกล่าว โดยระบุว่ายังขาดข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา

ซิโนแวค

อ่านข่าวเพิ่มเติม