COVID-19

‘สิงคโปร์’ แจก ‘ชุดตรวจโควิด’ ฟรีทุกบ้าน รับนโยบายคุมระบาดเชิงรุก

สิงคโปร์จะจัดส่งชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง แบบเร่งด่วน (antigen rapid test หรือ ART) จำนวน 6 ชิ้น ให้ทุกครัวเรือน ผ่านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-7 กันยายน นี้

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ระบุว่า ประชาชนจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่สิงคโปร์ค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ยืดหยุ่นต่อมาตรการที่ใช้ควบคุมโรคระบาด

ปัจจัยสำคัญก็คือ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ต่อการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง และเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ

ชุดตรวจโควิด

แจกชุดตรวจโควิดให้นักเรียน-เจ้าหน้าที่โรงเรียนด้วย

แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข สิงคโปร์ บอกด้วยว่า ไม่เพียงแต่จะแจกชุดตรวจหาเชื้อโควิดให้แก่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ แต่รัฐบาลจะแจกให้แก่นักเรียน และพนักงานของโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งครอบคลุมในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่นักเรียน และพนักงานของโรงเรียน จะได้รับชุดตรวจเชื้อโควิดคนละ 3 ชิ้น

การเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้น เนื่องจาก รัฐบาลสิงคโปร์ จะเปลี่ยนไปเน้นการตรวจหาเชื้อโควิด และการเฝ้าระวัง ที่รวมถึงการให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการระบาดเชิงรุก หลังมีอัตราฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ชุดตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองดังกล่าว ถือเป็นมาตรการที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ที่กังวล เกี่ยวกับการติดเชื้อแบบไม่มีอาการป่วย หลังมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด และสร้างความมั่นใจว่า ชุมชนทุกแห่งในสิงคโปร์ จะมีความปลอดภัยมากขึ้น

ชุดตรวจโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม