World News

สหรัฐอนุมัติโดสกระตุ้นเข็ม 2 ของ ‘จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน’


คณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้ลงมติอนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) โดสที่ 2 หรือโดสกระตุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ 19 ต่อ 0 อนุมัติการเสนอแนะใช้งานวัคซีนโดสที่ 2 โดยเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนโดสแรกอย่างเร็วที่สุด 2 เดือน สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วัคซีนจอห์นสัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดี (14 ต.ค.) คณะกรรมการชุดเดียวกันได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นของโมเดอร์นาแก่ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวปฏิบัติสำหรับวัคซีนของไฟเซอร์

ทั้งนี้ สำนักงานฯ มักจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานฯ จะทำการตัดสินใจข้อสรุปสุดท้ายภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: