COVID-19

เข็มเดียวเอาไม่อยู่!! อย.สหรัฐแนะคนฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ ภูมิลดเร็ว ต้องฉีดเข็ม 2 ใน 2 เดือน


ดร.อนันต์ ชี้แนวคิดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เข็มเดียว ไม่ได้ไปต่อ หลัง อย.สหรัฐ แนะคนฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่ระบุการใช้เข็มเดียว ควรฉีดเข็ม 2 กระตุ้น หลังพบภูมิคุ้มกันลดลงรวดเร็ว

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นถึง การใช้วัคซีนเข็มเดียวของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เพื่อป้องกันโควิด-19 ไม่น่าจะไปไหว หลังพบภูมิคุ้มกันลดลงเร็วมาก โดยระบุว่า

วัคซีนจอห์นสันฯ

“วัคซีน J&J ยังไม่ได้มีการนำเข้าเพื่อใช้ในประเทศไทย ถ้าในอนาคตมีการใช้กันจริงๆ วัคซีนตัวนี้ มีแนวโน้มจะไม่ใช่วัคซีนเข็มเดียวอีกต่อไป

วันนี้ อย สหรัฐ มีความเห็น ให้คนที่ได้รับ J&J ไปเข็มแรกต้องกลับมา boost เข็มสองภายใน 2 เดือน แนวคิดวัคซีนเข็มเดียวคงไปต่อไม่ได้ครับ

จอห์น

 

ก่อนหน้านี้ ดร.อนันต์ ยังโพสต์ถึงวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และสปุตนิก ไลต์ ที่เป็นวัคซีนใช้เข็มเดียว ป้องกันโควิด โดยระบุว่า

วัคซีนเข็มเดียวของ Johnson&Johnson (Janssen) เปิดตัวได้ดีมาก ด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนระดับใกล้เคียงวัคซีนที่ฉีด 2 เข็มชนิดอื่น ๆ

แต่ข้อมูลที่เก็บในสหรัฐ ที่มีการใช้วัคซีนชนิดนี้เป็นจำนวนมาก เปรียบเทียบกับวัคซีน mRNA ที่ใช้ 2 เข็มออกมาชัดครับว่า ภูมิคุ้มกันของ J&J ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโควิด-19 ในระยะยาว

จอห์นสัน

ประสิทธิภาพของวัคซีนในช่วงเริ่มต้น คือประมาณ 85% และ ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 10% ภายใน 6 เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีน mRNA แล้วจะเห็นว่า ประสิทธิภาพที่ลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

วัคซีนเข็มเดียวที่ออกแบบมาใกล้เคียงกับ J&J คือ Sputnik Light ของรัสเซีย ที่เพิ่งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกมาว่า สามารถป้องกันเดลต้าได้สูงถึง 88.61% ในประชากรอายุ 18-29 ปี แต่ประสิทธิภาพจะลดน้อยลงในผู้สูงอายุเหลือประมาณ 50-55%

ถ้าเอากราฟของ J&J มาพิจารณา ความคาดหวังของ Sputnik Light มันดูไม่ตื่นเต้นหมือนที่ทีมวิจัยพยายามสื่อสารเลยครับ วัคซีนโควิดชนิดเข็มเดียว ไม่น่าจะไปไหวครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม