COVID-19

ผลวิจัยพบ ‘ซิโนแวค’ ลดอัตราตายในผู้ใหญ่ อุรุกวัย 95%


อุรุกวัย เผยผลวิจัย วัคซีนซิโนแวค ลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้กว่า 95% ในชาวอุรุกวัย อายุ 50-69 ปี ลดจำนวนผู้ป่วยหนีก 94.4% ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 49 ปี

กระทรวงสาธารณสุขของอุรุกวัย เปิดเผยรายงานการศึกษาประสิทธิผล วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ฉบับล่าสุด พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลงมากกว่า 95% ในหมู่ชาวอุรุกวัยอายุ 18-69 ปี ที่ได้รับวัคซีนโคโรนาแวค ของซิโนแวค จากจีน

ซิโนแวค

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ผู้รับวัคซีนโคโรนาแวค โดสที่ 2 ครบ 2 สัปดาห์ มีอัตราการเสียชีวิตลดลง 95.3% ในกลุ่มประชากรอายุ 18-49 ปี และลดลง 95.2% ในกลุ่มประชากรอายุ 50-69 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยหนักลง 94.4% ในกลุ่มผู้รับวัคซีนอายุน้อยกว่า 49 ปี และ 92.2% ในกลุ่มผู้รับวัคซีนอายุ 50-69 ปี

นอกจากนี้ ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังลดลง 64.5% ในกลุ่มประชากรอายุ 18-49 ปี และลดลง 61.5% ในกลุ่มประชากรอายุ 50-69 ปี หลังรับวัคซีนโคโรนาแวคโดสที่ 2 ครบ 14 วัน

สำหรับการศึกษาดังกล่าว ดำเนินการโดย คณะนักวิจัยแบบสหวิทยาการ และเฝ้าติดตาม ประสิทธิผลและความปลอดภัย ของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

ปัจจุบันอุรุกวัยมีประชาชนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวค ไฟเซอร์ (Pfizer) และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบโดสราว 30% และรับวัคซีนโดสแรกแล้ว 56% โดย อุรุกวัยมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 322,978 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4,749 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม