World News

นักวิจัยดัตช์ชี้ ‘ตัวมิงก์’ อาจเป็นตัวกลางแพร่โควิด-19 สู่มนุษย์


“เนเธอแลนด์” เผยงานวิจัย “ตัวมิงก์” อาจเป็นตัวกลางแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หลังพนักงานในฟาร์มมิงก์ 2 แห่งติดเชื้อ

fig 21 05 2020 03 31 18

กระทรวงเกษตรกรรม ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารของเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยงานวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเนเธอร์แลนด์ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ ตัวมิงก์ จะเป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในมนุษย์

ช่วงปลายเดือนเมษายน ตัวมิงก์จำนวนมากในฟาร์ม 2 แห่งในเมืองเกเมิร์ต-บาเกิล (Gemert-Bakel) และลาร์บีก (Laarbeek) ในจังหวัดนอร์ธ บราบันต์ ของเนเธอร์แลนด์มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 พวกมันแสดงอาการต่างๆ เช่น ความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อแล้ว

ทั้งนี้ มีพนักงานบางคนจากทั้ง 2 บริษัทมีอาการป่วยของโรคโควิด-19 ด้วย

เมื่อเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของไวรัสในสัตว์ต่างชนิดและในระหว่างคนด้วยกัน จะช่วยให้เห็นภาพสภาวะการติดเชื้อของคนและสัตว์ ซึ่งการวิจัยประเภทนี้ยังศึกษากับตัวมิงก์และมนุษย์ที่ติดเชื้อด้วย

หนึ่งในพนักงานแสดงลักษณะคล้ายคลึงกันกับไวรัสที่พบจากตัวมิงก์ในฟาร์มเดียวกัน นักวิจัยสรุปว่าเป็นไปได้ที่พนักงานหนึ่งคนในฟาร์มมิงก์ที่ติดเชื้อจะได้รับเชื้อจากตัวมิงก์ นับเป็นครั้งแรกในเนเธอร์แลนด์ที่มีปรากฏการณ์ดังกล่าว หลังจากนี้จะมีการวิจัยเพิ่มเติม การศึกษาจะรวมไปถึงแมวบางตัวในฟาร์มที่มีแอนติบอดีต้านไวรัสด้วย

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ใช้มาตรการเพิ่มเติมหลายอย่างโดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่พบใหม่เหล่านี้ พร้อมทั้งกำหนดข้อบังคับตรวจคัดกรองฟาร์มมิงก์ทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์

ที่มาสำนักข่าวซินหัว