COVID-19

‘สหรัฐ’ ศึกษาความเสี่ยง ‘ตั้งครรภ์’ หวั่นส่งต่อเชื้อโควิด-19 ถึงทารก

สหรัฐฯ เริ่มศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ต่อช่วงระหว่างและหลังการตั้งครรภ์ พร้อมตรวจสอบทารกแรกเกิด หวั่นส่งต่อเชื้อไวรัสสู่ทารกในครรภ์ พร้อมตรวจสอบทารกแรกเกิด

สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) เปิดเผยว่า สถาบันฯ เริ่มดำเนินการศึกษาหลายแนวทาง เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ต่อช่วงระหว่างและหลังการตั้งครรภ์

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยจะวิเคราะห์เวชระเบียนของผู้หญิงถึง 21,000 คน เพื่อประเมินว่าการให้บริการทางสาธารณสุขที่เปลี่ยนไปสืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ ทำให้อัตราภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และการผ่าตัดคลอดสูงขึ้นหรือไม่ รวมทั้งพยายามพิสูจน์ความเสี่ยงที่หญิงตั้งครรภ์และป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะส่งต่อเชื้อไวรัสฯ สู่ทารกในครรภ์ โดยทารกแรกเกิดจะถูกตรวจสอบและประเมินอาการจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล

นอกจากนั้นการศึกษานี้จะติดตามหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 1,500 คน ที่ได้รับการยืนยันผลว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 พร้อมตรวจสอบร่างกายของพวกเธอเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังให้กำเนิดบุตร

คณะนักวิจัยของการศึกษานี้มาจากเครือข่ายหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFMU) ซึ่งเป็นกลุ่มศูนย์คลินิก 12 แห่ง ที่ได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและการพัฒนามนุษย์ยูนิส เคนเนดี้ ไชร์เวอร์ (NICHD) สังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ

พร้อมกันนี้ นักวิจัยจากเครือข่ายหน่วยเวชศาสตร์ฯ ยังได้วางแผนส่งมอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาครั้งนี้ไปยังฐานข้อมูลขนาดใหญ่กว่า เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่การศึกษาในอนาคตว่าโรคโควิด-19 ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และการตั้งครรภ์อย่างไร

ที่มา : xinhuathai

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT