ดูหนังออนไลน์
World News

‘เยอรมนี’ เตรียมดัน ‘โดรนแท็กซี่’ ให้บริการขนส่งสินค้า-ผู้โดยสาร


เบอร์ลิน – แอนเดรียส ชอยเออร์ (Andreas Scheuer) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเยอรมนี ประกาศว่าเยอรมนีมุ่งมั่นที่จะทำให้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมถึงแท็กซี่โดยสารทางอากาศ กลายเป็นหนึ่งในวิธีการคมนาคมขนส่งในชีวิตประจำวันของประเทศ

ชอยเออร์ กล่าวว่า “เราต้องการทำให้โดรน และในอนาคตจะรวมไปถึงแท็กซี่โดยสารทางอากาศ กลายเป็นวิธีคมนาคมทางอากาศที่ปลอดภัย” กระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบุว่า มวลวิ่งขึ้นสูงสุด (MTOM) สำหรับโดรนที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ถูกปรับลดลงจาก 2 กิโลกรัม เหลือที่ 250 กรัม

Drone

แม้ว่าการจราจรของโดรนจะถูกจำกัดหรือถูกสั่งห้ามในบางพื้นที่ แต่กระทรวงประกาศว่าจะพัฒนาระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของโดรน เพื่อให้โดรนสามารถบินเหนือท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศได้ นอกจากนี้เยอรมนียังจะจัดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับโดรน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการจราจรทางอากาศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มส่วนกลาง

ชอยเออร์ย้ำว่าโดรนจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง และขนส่งสินค้าที่จำเป็นเร่งด่วน อาทิ ยาได้อย่างรวดเร็วเพราะสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนได้

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight