Finance

กรุงไทยเปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ลงทุน 4 เทรนด์แห่งโลกอนาคต คุ้มครองเงินต้น100% 

กรุงไทย เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่  “iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note” มุ่งเน้นลงทุน 4 กระแสธุรกิจหลักที่เป็นเทรนด์อนาคต และดำเนินกิจการภายใต้หลักการ ESG เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  คุ้มครองเงินต้น 100%

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จจากการออกเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนีหุ้นกลุ่มธุรกิจ Luxury เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยลูกค้าให้การตอบรับเข้ามาจองซื้อเกินความคาดหมาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ 

กรุงไทย

ธนาคารจึงเร่งออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note” อายุ 5 ปี  เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหุ้นทั่วโลก iSTOXX® ที่เลือกเฟ้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)   เช่น Verizon ผู้ให้บริการ 5G ยักษ์ใหญ่  Pfizer ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19  Gilead Sciences ผู้ผลิตยา Remdesivir ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด และทยอยจ่ายคืนเงินต้นแก่นักลงทุนทุกปีตลอดอายุ 5 ปี เสนอขายระหว่างวันที่ 6-9 กันยายนนี้

ทั้งนี้  โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมีตัวเร่งคือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  มีการใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์มากขึ้น  ทั้งการช้อปปิ้ง การทำงาน การศึกษา และการรักษาพยาบาล  ทำให้กระแสแห่งโลกอนาคต 4 กระแสหลักมีแนวโน้มในการเติบโตสูง ประกอบด้วย

  • กระแสแห่งการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน (Connected World) ด้วยระบบ 5G, Cloud Computing, Video Gaming 
  • กระแสแห่งนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Internet of Things ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การใช้งาน AI (Artificial Intelligence) ในอุปกรณ์ต่างๆ แอพพลิเคชัน หรือโลกโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
  • กระแสแห่งการเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth)   เช่น การใช้พลังงานทดแทน รถยนต์ไฟฟ้า
  • กระแสดูแลรักษาสุขภาพ (Better Healthcare)  ที่ทุกคนในโลกให้ความสำคัญมากขึ้น  หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคิดค้นวัคซีน การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค  เพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น Biotech และ  Robotic Surgery 

“กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเราไปสู่โอกาสการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ทำธุรกิจและได้อานิสงส์จาก 4 กระแสข้างต้น  ซึ่งหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจุดเด่นคือ ให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีอันดับเรตติ้ง AA+ คุ้มครองเงินต้นให้ 100% ทยอยจ่ายคืนเงินต้นให้ตลอดอายุ 5 ปี”

อ่านข่าวเพิ่มเติม: