ดูหนังออนไลน์
Finance

‘ชีวาทัย’ แต่งตั้ง ‘กสิกรไทย’ จำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท

‘ชีวาทัย’ แต่งตั้ง ‘กสิกรไทย’ เป็นผู้จัดการ จัดจำหน่าย “หุ้นกู้” ครั้งที่ 3 ในปีนี้ มูลค่า 200 ล้านบาท เป็นครั้งแรก 

​นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายบุน ชุน เกียรติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และนับเป็นครั้งแรก ที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับทางบริษัท

S 102162505

อ่านข่าวเพิ่มเติม