COVID-19

ข่าวดี ‘กรมราชทัณฑ์’ ผู้ต้องขังติดเชื้อ ลดเหลือ 26 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 วันติด

กรมราชทัณฑ์ เผยข่าวดี ผู้ต้องขังติดเชื้อ ลดเหลือ 26 ราย รักษาหาย 412 ราย และไม่มีผู้ต้องขังติดโควิด เสียชีวิตติดต่อกันวันที่ 4 ล่าสุด ฉีดวัคซีนเรือนจำ ทัณฑสถานแล้ว 42 แห่ง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่จำนวน 26 ราย รักษาหายวันนี้ 412 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อ ที่ยังอยู่ในการดูแลของ กรมราชทัณฑ์ 6,499 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้

โควิด เรือนจำ

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้ ยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบเรือนจำ ทัณฑสถาน ที่เป็นเรือนจำสีขาว ไม่พบการแพร่ระบาดคงที่จำนวน 129 รายและเรือนจำสีแดง ที่พบการแพร่ระบาด 12 แห่งคงเดิม

จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มีจำนวนที่ลดลง และเป็นการตรวจพบการติดเชื้อ จากเรือนจำ ทัณฑสถาน ที่พบการแพร่ระบาดเดิมจากการ swap เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำ จำนวน 25 ราย และพบในห้องกักโรค 1 ราย จากเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่ จากภายนอก

ขณะที่มีจำนวนผู้รักษาหายวันนี้ 412 ราย รวมหายป่วยสะสม 26,523 รายหรือเกือบ 80% ของผู้ติดเชื้อสะสม และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง เป็นวันที่ 4 โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 28 รายหรือ 0.08% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์กล่าวต่อว่า แม้แนวโน้มของสถานการณ์ จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่น้อยลง จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ ที่สามารถตรวจหาเชื้อ และสกัดไม่ให้นำเชื้อเข้าสู่เรือนจำ ทัณฑสถานชั้นใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราชทัณฑ์ 5

แต่อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ ยังคงเน้นย้ำให้เรือนจำ ทัณฑสถาน ทุกแห่ง รักษามาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการป้องกันเชื้อ การค้นหา และดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว การป้องกันไม่ให้นำเชื้อออกสู่ภายนอก และการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

ในส่วนของการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการวัคซีน ปัจจุบันมีเรือนจำ ทัณฑสถาน ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 42 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,1003 โดส โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค 41 แห่ง จำนวน 40,000 โดส และจากจังหวัดภูเก็ต ที่จัดสรรให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อีกหนึ่งแห่ง

ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรก คือ เรือนจำสีขาวในพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้ม เรือนจำสีแดง ที่สามารถแยกผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ เพื่อรับวัคซีน ได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายวัคซีนไปยังเรือนจำสีขาว ในพื้นที่อื่น ๆ จนกว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับแผนการกระจายวัคซีน ของประชาชนทั่วไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม