COVID-19

ผู้ต้องขังเรือนจำ ติดโควิดวันนี้ 409 ราย เตรียมลดสถานะ ‘เรือนจำสีแดง’ เป็นปกติ

สถานการณ์โควิดเรือนจำ วันนี้ ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดเพิ่ม 409 ราย ชี้แนวโน้มเรือนจำสีแดง 5 แห่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เตรียมปรับสถานะเป็นเรือนจำปกติ

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. มีผู่ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 409 ราย รักษาหายเพิ่ม 291 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 7,974 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้

เรือนจำ โควิด

สำหรับภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน พบว่า วันนี้ มีเรือนจำ ทัณฑสถาน ที่เป็นเรือนจำสีขาว ไม่พบการระบาดคงที่ จำนวน 129 แห่ง และพบการแพร่ระบาด 12 แห่งคงเดิม ขณะที่สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งจากการ SWAB ซ้ำ ในเรือนจำ ทัณฑสถานที่พบการแพร่ระบาดเดิม เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว และจากการตรวจพบเชื้อในผู้ต้องขังเข้าใหม่ ทั้งก่อนเข้าห้องกักโรค และระหว่างอยู่ในห้องกักโรค ตามมาตรการป้องกันเชื้อ ก่อนเข้าสู่เรือนจำ ทัณฑสถาน ของกรมราชทัณฑ์

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ นับได้ว่า สามารถควบคุมการระบาด ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยพบว่า มีเรือนจำสีแดง คือ พบการแพร่ระบาดเพียง 12 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ มีประมาณ 5 แห่ง ที่ไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม และอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ เพื่อลดสถานะจากเรือนจำสีแดง ให้เป็นเรือนจำปกติ ที่สามารถรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้ ดังนี้

  • เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
  • เรือนจำกลางเชียงใหม่
  • เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
  • ทัณฑสถานหญิงกลาง
  • เรือนจำพิเศษธนบุรี

ราชทัณฑ์2

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านระยะเวลา และมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างละเอียด ซึ่งคาดว่า จะมีความชัดเจนประมาณสัปดาห์หน้า รวมถึงการพิจารณาคงสถานะเรือนจำสีขาว ของเรือนจำ ทัณฑสถาน 129 แห่งเดิม ที่ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อยืนยันการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้ออยู่เสมอ

นายอายุตม์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค แล้วกว่า 40,000 โดส โดยดำเนินการจัดส่งไปยังเรือนจำ ทัณฑสถานเป้าหมาย ในระยะแรกแล้ว จำนวน 37 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ จึงขอให้เรือนจำ ทัณฑสถานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ส่วนการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 กรมราชทัณฑ์ จะประสานขอรับไปยัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อีกครั้ง รวมถึงเรือนจำ ทัณฑสถานนอกเขตพื้นที่สีแดง ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างทั่วถึงต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo