ดูหนังออนไลน์
COVID-19

6 ขั้นตอนบริการ ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม. 33 พรุ่งนี้ มั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงมีศักยภาพ

“สุชาติ” ลุยตรวจความพร้อมขั้นตอนฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง มั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ มีศักยภาพ พร้อมให้บริการทันทีพรุ่งนี้   

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ดูขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบริการฉีดในวันที่พรุ่งนี้ (7 มิ.ย.) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เร่งกระจายวัคซีนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ได้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะเริ่มฉีดในวันพรุ่งนี้ (7 มิ.ย.64) ซึ่งในวันนี้ผมได้ลงพื้นที่ที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อดูความพร้อมในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการฉีดวัคซีน

นายสุชาติ กล่าวว่าศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร จะมีขั้นตอนให้บริการ 6 จุด ดังนี้จุดแรก รอลงทะเบียน จุดที่ 2 ลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน จุดที่ 3 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุดที่ 4 คัดกรอง/ซักประวัติ,ประเมินความเสี่ยง,ลงนามยินยอมการรับวัคซีน จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน และจุดที่ 6 บันทึกติดตามอาการ/นัดหมายเข้ารับการฉีดเข็มที่ 2, ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ถ้ามี) ทั้งนี้กรณีผู้รับการฉีดวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความที่จุดปฐมพยาบาล

“จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ทุกจุดให้บริการมีความพร้อมเต็มที่ เพื่อรองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะเข้ามาฉีดในศูนย์ไทย- ญี่ปุ่น ดินแดง  ใช้เวลาโดยรวมทุกจุดประมาณ 40 นาทีต่อคน ศักยภาพฉีดได้วันละ 1,500 คน โดยมีทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นเนล สมุทรสาคร มาให้บริการฉีด เมื่อรวมทุกศูนย์แล้วจะมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน” นายสุชาติ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight