COVID-19

เริ่มพรุ่งนี้! เช็คเลยประกันสังคมเปิด 45 จุด สถานที่ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

เช็คเลย! ประกันสังคมเปิด 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มพรุ่งนี้- 26 มิ.ย.นี้ 

สำนักงานประกันสังคม ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งวัคซีนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส จะฉีดให้กับผู้ประกันตน ที่แจ้งความประสงค์ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 กับนายจ้าง และนายจ้างได้บันทึกลงระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยจัดคิวตามลำดับที่นายจ้างบันทึกลงระบบ e-service และได้ประสานนายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุด ที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่ว กรุงเทพมหานคร เช่น สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ศูนย์การค้า MBK center และตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการที่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนทำงานอยู่

ในส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัด เช่น ไทยร่วมใจของกรุงเทพมหานคร ระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ Wall of Chiang Mai “ก๋ำแปงเวียง” เป็นต้น

ประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight