COVID-19

‘หมอยง’ เร่งหาคำตอบ ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม คนละชนิด หวังแก้ปัญหา แพ้-ขาดแคลน


“หมอยง” เร่งศึกษาวิจัย ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม ต่างชนิดกัน ดูภูมิต้านทาน ความปลอดภัย ผลข้างเคียง ชี้ถ้าทำได้ ช่วยแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลน หรือแพ้วัคซีน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan กรณี ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม โดยใช้วัคซีนต่างชนิดกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งศึกษาวิจัย พร้อมเปิดรับอาสาสมัคร หวังช่วยแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลน หรือกรณีแพ้วัคซีน ต้องเปลี่ยนยี่ห้อฉีด โดยระบุว่า

ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม

“โควิด-19 วัคซีน การให้วัคซีนเข็ม 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

ในทางปฏิบัติ วัคซีน โควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ จึงยังไม่แนะนำที่ให้เข็ม 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

ตามหลักทฤษฎี ที่มีการใช้วัคซีนในเด็ก การใช้วัคซีน มีการสลับกันได้ และมีการศึกษามาแล้วทั้งสิ้น เช่น วัคซีนป้องกันท้องเสียโรต้า วัคซีนตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี คอตีบไอกรนบาดทะยัก เพราะโดยหลักการ เชื้อโรคไม่รู้หรอก ว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร

ขณะนี้ มีแนวทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการให้วัคซีนสลับยี่ห้อ

ทางศูนย์ กำลังเริ่มดำเนินการวิจัย โดยขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจะนำเสนอโครงการวันนี้ การวิจัยไม่น่าจะนานก็จะรู้ผล โดยเข็มแรกให้วัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ให้วัคซีน AstraZeneca และในทำนองกลับกัน เข็มแรกให้วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้ Sinovac

วัคซีน

การศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในกรณีเมื่อฉีดเข็มแรกแล้วเกิดแพ้วัคซีน เข็ม 2 จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน หรือในกรณีที่ วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งขาดแคลน ก็สามารถใช้อีกชนิดหนึ่งได้เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บวัคซีนไว้เข็ม 2 การบริหารวัคซีน จะง่ายขึ้นมาก ทำให้การให้วัคซีนเร็วขึ้น

จากข้อมูลเบื้องต้น ในผู้ที่แพ้วัคซีน เข็มแรก และไปฉีดเข็ม 2 ต่างชนิดกัน เราพยายามหาผู้ที่ฉีดดังกล่าว

ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบได้ 5 คน เชื่อว่ายังมีอีกมาก

จากข้อมูลที่ได้ แสดงในกราฟข้างล่าง จะเห็นว่า 4 รายที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรก และเข็ม 2 ได้รับ AstraZeneca ภูมิต้านทานที่ขึ้น สูงกว่าการได้รับวัคซีนชนิดเดียว Sinovac 2 ครั้ง และทำนองกลับกัน ก็เช่นเดียวกันมีเพียง 1 ราย ที่ได้รับ AstraZeneca แล้วเข็ม 2 ได้ Sinovac อีก 1 เดือนต่อมา ภูมิคุ้มกันที่ขึ้นก็สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

การศึกษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย หรืออาการข้างเคียงว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

ท่าการสลับวัคซีน ปลอดภัย จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในยามที่วัคซีนขาดแคลน หรือแพ้วัคซีน และเป็นแนวทาง ในการที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้น เข็มที่ 3 โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน

โครงการทั้งหมด อยู่ในแนวทางการวิจัยของศูนย์ที่ทำอยู่แล้ว คงจะมีการประกาศรับอาสาสมัครเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่โครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม การศึกษาวิจัย
ความคืบหน้าทั้งหมด จะเรียนให้ทราบ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม