Politics

‘อนุทิน-ศักดิ์สยาม’ ตรวจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 3 วัน ฉีดได้ 17,535 คน

“อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ตรวจสถานีกลางบางซื่อ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 รวม 3 วัน ฉีดได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจเยี่ยม และมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำเยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนบริเวณพื้นที่ ได้แก่ จุดชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดลงทะเบียน เซ็นใบยินยอม จุดฉีดวัคซีน และจุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

2130451

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีเป้าหมายในการดำเนินการอย่างแรก คือ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ทำความสะอาดสถานที่ราชการ กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ  มีประมาณ 350,000 คน โดยมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ วันละประมาณ 10,000 คน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนได้ประมาณ 5,000 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฉีดวัคซีนได้ 7,371 คน และในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00- 14.00 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,559 คน แบ่งออกเป็น Target Group 4,631 คน และ Onsite 928 คน การฉีดวัคซีนมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 936 คนต่อชั่วโมง โดยในชั่วโมงสุดท้ายสามารถฉีดได้ถึง 1,300 คน  สูงกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 900 คนต่อชั่วโมง รวมทั้ง 3 วัน ฉีดวัคซีนไปได้ 17,535 คน แบ่งออกเป็น Target Group 13,075 คน Onsite 4,460 คน

2130455

การให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการการลงทะเบียน แต่มีบางจุดที่อาจล่าช้าไปบ้าง คือ จุดวัดความดัน  ซึ่งต้องเพิ่มจำนวนเครื่องวัดความดัน และได้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบแล้ว ส่วนอาการแพ้วัคซีนของบุคลากรที่เข้ามาฉีดวัคซีนที่นี่พบว่า มีผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อย มีอาการที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คือผู้ที่ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีอาการเป็นปกติดีแล้ว การฉีดวัคซีนเข็มแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 28 วัน

หลังจากนั้น กระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือ รายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภารกิจ  และขอทราบนโยบายจาก ศบค. ในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างจังหวัด ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีสำนักงานขนส่งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด จะเป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม และประสานงานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในการดำเนินการได้ครบกลุ่มเป้าหมาย

.2130457

2130449

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight