Politics

ประกาศด่วน! ‘ธรรมศาสตร์’ ให้ ‘บุคลากร’ ออกจากพื้นที่ก่อน 2 ทุ่ม วันพรุ่งนี้

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศด่วน ขอความร่วมมือบุคลากรทุกหน่วยงาน ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย  ก่อนเวลา 20.00 น. ในวันพรุ่งนี้ ทั้งยังห้ามนำยานพาหนะส่วนตัวมาจอดค้างคืน

วันนี้ (17 ก.ย.)  ส่วนราชการ งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ออกประกาศด่วน ที่สุด ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรดำเนินการด้านจราจร และสถานที่ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศด่วน

หนังสือดังกล่าว ส่งถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กองโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ

เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 และข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยืนยันว่าจะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร”ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น เป็นต้นไปนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในการดูแลป้องกันด้านอาคาร และระบบสาธารณโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงานออกนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

2.ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาจอดค้างคืนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

3.หากมีเหตุฉุกเฉินต้องรักษาความปลอดภัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 123, 3000 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ธรรมศาสตร์ ออกประกาศด่วน

ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีขึ้น หลังก่อนหน้านี้ ทางทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย ที่บรรดากลุ่มผู้ชุมนุม ประกาศแผนว่า จะเดินขบวนไปนั้น ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น โดยนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล ทุกหน่วยงาน  เพื่อเตรียมการในเรื่องนี้

ส่วน พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เบื้องต้นจะเคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญ เครื่องใช้ที่จำเป็น โดยเฉพาะเอกสารทางราชการที่สำคัญ ไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราวก่อน โดยเริ่มทยอยเก็บตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้ จะเคลื่อนย้ายรถ ที่จอดค้างคืนภายในทำเนียบรัฐบาล ออกนอกพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณ์ ส่วนกำลังรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นใช้ 3 กองร้อย แบ่งพื้นที่ภายในเป็นหน้าที่ตำรวจสันติบาล ส่วนพื้นที่รอบนอกเป็นหน้าที่ตำรวจ บช.น. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มเข้ามาประจำพื้นที่ในวันนี้ โดยใช้ตึก 20 ทำเนียบรัฐบาล เป็นศูนย์บัญชาการ

พ.ต.อ.วัชรวีร์ เปิดเผยว่า ส่วนจะมีการลด หรือเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละวัน แต่ที่คาดการณ์ไว้ไม่น่าจะรุนแรงอะไร

เวลานี้ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นเขตหวงห้าม หากฝ่าฝืนถือว่า ผิด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 สำหรับการเข้า-ออก ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เย็นของวันที่ 18 กันยายนเป็นต้นไป จะเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีบัตรที่ออกโดยทำเนียบรัฐบาล และหากไม่จำเป็นจริงๆ จะไม่เปิดให้คนนอกเข้ามา ส่วนการจราจรโดยรอบทำเนียบรัฐบาลเปิดการสัญจรตามปกติ จะไม่มีการปิดถนน

วันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)ทำเนียบรัฐบาล ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามจอดรถยนต์ มาติดกระจกหน้ารถที่จอดในทำเนียบรัฐบาล โดยมีเนื้อหาว่า

727864 topic ix 0 1

สลน.มีภารกิจสำคัญ และมีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน

ทางกองสถานที่ฯ จึงใครขอความร่วมมือ ห้ามจอดรถยนต์ชั่วคราวในวันที่ 18 กันยายน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 20 ันยายน

ทั้งนี้ หากมีภารกิจไปราชการต่างจังหวัด และประสงค์จะจอดรถยนต์ไว้ ขอให้ติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารการรักษาความปลอดภัยกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สลน.หมายเลขโทรศัพท์ 02-2884355 หรือ 02-2884302

เพื่อจัดที่จอดรถให้ที่บ้านพิษณุโลกและบ้านมนังคศิลา จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม