ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 792 นาย ‘บูรพาพยัคฆ์-ทหารเสือราชินี’ คุม ‘มทภ.1’

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายทหารประจำปี  792 นาย แล้ว “บิ๊กแก้ว-บิ๊กบี้”  ยึดหัวหาด กองทัพ  “บิ๊กอุ้ย-บิ๊กแอร์บูล” คุมทัพเรือ-ทัพฟ้า

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 792 นาย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งนายทหารประจำปี

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญๆ ในการ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 2563 อาทิ พล.อ.นรศรักษ ฐิตะฐาน (ตท.19) เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรางกลาโหม

 • พล.อ.ชูชาติ บัวขาว             รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์    รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี         รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.สมควร ทองนาค        ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณกลาโหม
 • พล.ท.วรวิช มลาสานต์        เจ้ากรมเสมียนตรา
 • พล.ท.สรวุธ รัชตะนาวิน       ผู้อำนวยการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และผลงานทหาร

กองทัพไทย

 • พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์            ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม             เสนาธิการทหาร
 • พล.ร.อ.ช่อฉัตร กะเทศ              รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์            รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ.คำรณ เครือวิชญยาจารย์   รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง        รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม             เสนาธิการทหาร
 • พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล             ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)
 • พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ           รองเสนาธิการทหาร
 • พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี                   รองผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

 • พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้       ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
 • พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์             รอง ผบ.ทบ.
 • พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์                ผู้ช่วยผบ.ทบ.
 • พล.ท.ธรรมนูญ วิถี                       ผู้ช่วยผบ.ทบ.
 • พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์            เสนาธิการทหารบก
 • พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์                แม่ทัพภาคที่ 1
 • พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง         แม่ทัพน้อยที่ 1
 • พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี              รองเสนาธิการทหารบก
 • พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม                   แม่ทัพภาคที่ 2
 • พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง                   แม่ทัพน้อยที่ 2
 • พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์                แม่ทัพภาคที่ 3
 • พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์              แม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ

 • พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน          ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)
 • พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม           รองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พล.ร.ท.ทรงวุฒิ บุญอินทร์           ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ               เสนาธิการทหารเรือ
 • พล.ร.ท.สุทธินัน สมานรักษ์          ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ

 • พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ          ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา          เสนาธิการทหารอากาศ
 • พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์             รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พล.อ.อ.สฤษฎพงศ์ วัฒนารางกรู ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี              ผู้ช่วยผู้บัญชาการทางอากาศ
 • พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล    ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวประกาศรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปีออกมา ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีการนำรายชื่อ ขึ้นทูลเกล้าฯ ไปตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  แต่ปรากฏว่า ยังไม่มีราชกิจจานุเบกษา ออกมาอย่างเป็นทางการ  ทำให้เกิดข่าวลือ เรื่องความไม่มั่นใจของรัฐบาล รวมไปถึงข่าวลือเรื่อง การรัฐประหาร ช่วงรอยต่อ ผู้นำกองทัพ ที่จะมาทำหน้าที่ต่อในวันที่ 30 กันยายนนี้ ประกอบกับช่วงสถานการณ์การชุมนุมของ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน ที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะผ่านไปด้วยดี หรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม