COVID-19

หนังคนละม้วน!! กระทรวงต่างประเทศ แฉยับ ทำไมโปแลนด์ คว่ำดีลบริจาคโมเดอร์นา รพ.ธรรมศาสตร์

กระทรวงต่างประเทศ สวนหมัด รพ.ธรรมศาสตร์ เหตุโปแลนด์ยกเลิกบริจาคโมเดอร์นา 1.5 ล้านโดส เพราะเป็นวัคซีนบริจาค ห้ามนำไปจำหน่าย หลัง รพ.ธรรมศาสตร์ แจ้งขอนำวัคซีน 2 ใน 3 ให้เอกชนจำหน่ายเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย

ดีลบริจาควัคซีนโมเดอร์นาล่ม กลายเป็นหนังคนละม้วน หลังจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ออกมาระบุว่า สาเหตุที่ไม่ได้รับบริจาคโมเดอร์นา เพราะกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ยอมออกหนังสือยืนยันตัวตนให้

บริจาคโมเดอร์นา

ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศ ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่โปแลนด์ ยกเลิกการบริจาคครั้งนี้ เนื่องจาก รพ.ธรรมศาสตร์ จะขอนำวัคซีน 2 ใน 3 ที่ได้รับบริจาค ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามที่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊กโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้ลงข้อความพาดพิงถึงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรับจาควัคบริซีนโมเดอร์นา จากสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ จำนวน 1.5 ล้านโดส โดยระบุว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกจดหมายยืนยันว่า รัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานผู้บริจาคประสงค์ให้รัฐบาลไทย โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาล แจ้งเจตนาจะรับบริจาค แต่กระทรวงการต่างประเทศไม่ออกหนังสือดังกล่าวให้ ทำให้การบริจาควัคซีนดังกล่าวต้องยกเลิกไปนั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงดังนี้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่า ในการรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะรับวัคซีนจำนวน 1 ใน 3 ของวัคซีนที่ได้รับบริจาคไว้เอง เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะมอบวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาอีก 2 ใน 3 ให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วน เพื่อนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์แล้ว ได้รับแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย และฝ่ายไทยต้องได้รับ market authorization จากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาด้วย

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๑๑๑๐๓

ทั้งสองประเด็น เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการบริจาควัคซีนและเวชภัณฑ์ระหว่างประเทศ และไม่สามารถเจรจาต่อรองเป็นอื่นได้

นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทวัคซีน ได้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะเดียวกันว่า จะต้องไม่มีการนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลโปแลนด์ ไม่เคยยืนยันว่ารัฐบาลโปแลนด์ยินดีบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ฝ่ายไทย

โดยที่เป็นที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำวัคซีนที่ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งให้เอกชนหุ้นส่วนไปขาย และไม่มีหลักฐานใด ๆ ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ market authorization จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย จึงไม่อยู่ในสถานะที่จะมีหนังสือยืนยันว่า รัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปแลนด์ และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย เมื่อหุ้นส่วนเอกชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขาย ทั้งยังอาจทำให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนฟ้องร้องรัฐบาลไทยในภายหลัง

การพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นไปโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก กระทรวงการต่างประเทศไม่เคยปิดกั้นความพยายามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหุ้นส่วนเอกชน ที่จะขอรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์หรือประเทศใด และในกรณีนี้ได้แนะนำด้วยว่า ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือโดยตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์บริจาคต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศยินดีสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากต้องการรับบริจาควัคซีนจากมิตรประเทศในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม