COVID-19

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เล็งนำเข้าวัคซีน โนวาแวกซ์-mRNA เจน 2 ปีหน้า

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ สนใจนำเข้าวัคซีน โนวาแวกซ์ วัคซีน mRNA เจนเนอร์เรชัน 2 ปี 2565 หลังสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟเขียวเสนอนำเข้า ย้ำต้องไม่ใช่วัคซีนที่รัฐนำเข้าแล้ว

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สนใจนำเข้า วัคซีน ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการนำเข้าของหน่วยงานอื่น ทั้งของรัฐ อภ. และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นวัคซีนเจนเนอร์ชั่น 2 เพื่อบูสเตอร์ โดสให้ประชาชน ในรูปแบบวัคซีนทางเลือก เบื้องต้นคาดว่าจะนำเข้าได้ประมาณต้นปีหน้า

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ คาดว่าจะเป็นวัคซีนโปรตีนซัปยูนิตของ โนวาแวกซ์ รวมถึงวัคซีน mRNA เจนเนอร์เรชัน 2 เช่น โมเดอร์นา โดยต้องหาผู้ร่วมสนับสนุน ด้วยการเปิดกว้างทั้ง เครือข่ายรร.แพทย์ UHOSNET ราชวิทยาลัย สมาคม รวมถึงกลุ่มเครือข่าย รพ.เอกชน

การพิจารณานำเข้าวัคซีนดังกล่าว เป็นไปตามประกาศของ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับการนําเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์รับมือกับการระบาดโควิด19 เนื่องจาก ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารรพ.ธรรมศาสตร์ฯ เห็นถึงปัญหาความต้องการวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ในภาวะวิกฤติ ไม่เพียงกับความต้องการ จึงเพิ่มทางเลือกในการจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า และขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม

นอกจากนี้ ยังสนใจนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่าง ATK ที่ต้องการมาช่วยสนับสนุนในภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีราคาถูก

“การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ช่วยอุดช่องโหว่ ของภาครัฐ สร้างการเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ ในประชาชน แต่หากทุกมหาวิทยาลัยต่างออกประกาศข้อบังคับ ก็จะทำให้สมดุลหรืออำนาจต่อรองในการสั่งซื้อน้อยลง มากกว่าการความความต้องการจากเครือข่ายแล้วสั่งซื้อ”รศ.นพ.พฤหัส กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม