ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยอดฉีดวัคซีนโควิดสะสมพุ่ง 40.27 ล้านโดส ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 12.35 ล้านราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (12 ก.ย.)

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-12 กันยายน 2564

  • รวม 40,276,356 โดส ใน 77 จังหวัด
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 27,303,700 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 12,357,581 ราย
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 615,075 ราย

ยอดการได้รับวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ 215,889 โดส

  • เข็มที่ 1 : 109,213 ราย
  • เข็มที่ 2 : 106,570 ราย
  • เข็มที่ 3 : 106 ราย

ฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม