COVID-19

‘สภากาชาดไทย’ แถลงเคลียร์ปม ‘โมเดอร์นา’ ไม่เกินต้นปี 65 ได้ 1 ล้านโดส

“สภากาชาดไทย” แถลงเคลียร์ปม “วัคซีนโมเดอร์นา” คาดไม่เกินต้นปี 2565 ได้รับ 1 ล้านโดส พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมายก่อน

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการได้รับจัดสรรวัคซีน “โมเดอร์นา” โดยระบุว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าว เรื่องสภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชนนั้น สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทย ได้รับการประสานจาก องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ได้สำรองวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทย ได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาภายใต้เงื่อนไขที่ อภ. กำหนด

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565 โดยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโมเดอร์นา ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

สภากาชาดไทย

  1. บุคลากรทางการแพทย์
  2. กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
  3. สตรีมีครรภ์
  4. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่ง จะส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้ โดยหน่วยงานที่รับวัคซีนโมเดอร์นา ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายต่อ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ “กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

“ในประเทศไทยมีผู้ด้อยโอกาสประมาณ 11 ล้านคนใน 77 จังหวัด ต้องขอความเห็นใจว่า สภากาชาดไทยไม่ได้เป็นรัฐ เป็นเพียงองค์การกุศลหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน เท่าที่เรามีขีดความสามารถ และงบประมาณของเรามีจำกัด เราจะต้องพยายามหางบประมาณมาช่วยเท่าที่จะทำได้” นายเตช กล่าว

เมื่อถามถึงการประสานงานของสภากาชาดไทยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร นายเตช ชี้แจงว่า ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมีวิกฤตระลอกที่ 3 สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้หาวัคซีนทางเลือก ซึ่งมีหลายสาย ปรากฏว่าทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีน จะดำเนินการเจรจากับรัฐบาลหรือองค์การที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเท่านั้น และต้องเป็นองค์การเดียว ซึ่งบริษัทที่ก้าวหน้าที่สุดขณะนั้น คือ บริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า ที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทโมเดอร์นา

การเจรจาวัคซีนต้องผ่านองค์การของรัฐเท่านั้น เพราะมีนัยทางกฎหมาย ว่าใครจะรับผิดชอบ เพราะยังเป็นบัญชียาในภาวะฉุกเฉิน หากมีการล้มป่วย ไม่สบายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบทางกฎหมาย เขาจึงให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินสั่งเข้ามา แต่ที่จริงแล้ว สายหนึ่งที่ของสภากาชาดไทย ก็ได้ติดต่อและจองกับบริษัทซิลลิค มาตั้งแต่ต้น แม้ว่าตอนนั้นโมเดอร์นายังไม่ได้รับทะเบียนจาก อย.ไทย แต่ก็ขอจองไว้ประมาณ 1 ล้านโดส ซึ่ง อภ. ก็รับทราบว่าเราเจรจาไว้ก่อนแล้ว และเมื่อ อภ.สามารถเจรจากับบริษัทซิลลิค ได้ 5 ล้านโดส อภ. ก็เลยกัน 1 ล้านโดสให้สภากาชาดไทย เราไม่ได้ไปแย่งจากใครมาทั้งสิ้น” นายเตช กล่าว

สภากาชาดไทย

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงขั้นตอนการจองวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่าย นายเตช กล่าวว่า สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อให้บริจาคมาที่กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน เชิญชวนให้บริจาคก่อน โดยจะมีกฎเกณฑ์ว่าจะนำไปฉีดให้ใคร และต้องฉีดโดยไม่คิดเงิน เราไม่ได้มีการกำหนดราคาที่แน่นอน เคยดูไว้ที่ 1,200 บาทต่อโดส หรือ 1,100 บาท ซึ่งยังไม่แน่นอน แต่คาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้จะทราบตัวเลขที่แน่นอน

เมื่อถามว่า หาก รพ.เอกชนมาขอบริจาคเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาได้หรือไม่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องดำเนินการอย่างไร ได้สัดส่วนเท่าไร นายเตช กล่าวว่า เราจะพิจารณากันต่อไป รวมถึงเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้ อปท. เราจะขอว่าให้ฉีดกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม

  1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน
  2. ผู้อายุ 70 ปีขึ้นไปยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน
  3. บุคลากรแพทย์ พยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
  4. ผู้ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครู อาจารย์ที่สอนในโรงเรียน และยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด
  5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการของอปท.จังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถได้รับวัคซีนโควิดได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบและกฎหมาย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทำแผนเสนอการขอรับจัดสรรวัคซีน โดยต้องรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo