ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ย้ำผู้ว่าฯ เพิ่มจุดตรวจ ลาดตระเวนถี่ขึ้น ห้ามจ้างแรงงานผิดกฏหมาย สกัดลักลอบเข้าเมือง

ศบค.มท. ย้ำผู้ว่าฯ เพิ่มจุดตรวจ เพิ่มความถี่การปฏิบัติงานชุดลาดตระเวนชายแดน พื้นที่ชั้นในห้ามรับแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายเข้าทำงาน ป้องกันลักลอบเข้าเมือง

วันนี้ (27 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พื้นที่ชายแดน บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัด และให้ทุกจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก เพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือตรวจสอบมิให้รับรายงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก

ชายแดน โควิด

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการ โดยให้เพิ่มการจัดตั้งจุดตรวจ และเพิ่มความถี่ การปฏิบัติงานของชุดลาดตระเวน ทั้งจากกำลังทหารและตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน

ขณะเดียวกัน ให้ปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เฝ้าระวัง และตรวจตรา พื้นที่ตามแนวชายแดน ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยกลไกการปกครอง ทั้งทางทหาร ตำรวจ และพลเรือน และกลไกภาคประชาชน ประชาสังคมที่มีอยู่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานที่ และบุคลากร เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งการเฝ้าระวัง (Quarantine) และการแยกกัก (Isolation)

ลักลอบเข้าเมือง 1

นอกจากนี้ สำหรับพื้นที่จังหวัดตอนใน ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการ และเน้นย้ำเอกชน ไม่ให้จ้างงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในห้วงเวลานี้ หากพบการฝ่าฝืนข้อกำหนด ให้ลงโทษทั้งผู้ที่นำพาและผู้สนับสนุนอย่างเด็ดขาด และให้ภาคประชาสังคม อาทิ อสม. อสส. เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเฝ้าระวังพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ศบค.มท. ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พื้นที่ชายแดน บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัด และให้ทุกจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก เพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือตรวจสอบมิให้รับรายงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฟษภาคม 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม