Environmental Sustainability

สส. ชวน ‘ปลูกต้นไม้’ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ ปี 65

สส. ชวนประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ปี 2565

นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่า รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือน และชุมชน

S 191537174

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งนับเริ่มต้นของฤดูฝน เหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ

ในปีนี้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่มุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ขยายพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

S 191537157

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ใช้โอกาสนี้กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันนี้ (12 พ.ค.) ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการปลูกป่านิเวศในเมือง ซึ่งเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

อีกทั้งช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควันอีกด้วย โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ได้แก่ พะยูง สัก ยางนา ชมพูพันธุ์ทิพย์ มะฮอกกานี และทองอุไร

S 191537163

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านดอนปลาสร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกได้แก่ ราชพฤกษ์ จำนวน 1,010 ต้น ทั้งยังมีกิจกรรมการแจกกล้าไม้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง การสาธิตการบำรุงรักษา และการตัดแต่งต้นไม้โดยรุกขกร หรือหมอต้นไม้ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจรับกล้าไม้พันธุ์ดี สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์เพาะชำและสถานีเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ

S 191537184

อ่านข่าวเพิ่มเติม