CSR

‘IRPC’ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง 18,000 ลิตร ให้ 90 วัด ช่วยเผาศพเหยื่อโควิด

IRPC ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง 18,000 ลิตร ให้ 90 วัด สำหรับการทำพิธีฌาปนกิจ เหยื่อโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง 18,000 ลิตร ให้แก่วัดในพื้นที่ สีแดงเข้ม เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปแล้ว 90 แห่ง นับถึงวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน”

S 101277730

สำหรับวัดที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อ โควิด-19 สามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.irpc.co.th ทางบริษัท จะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและฌาปนกิจสถาน ที่ได้รับความเดือดร้อน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

S 101277727

อ่านข่าวเพิ่มเติม