ดูหนังออนไลน์
CSR

‘IRPC’ ร่วมสู้โควิด สนับสนุน ‘อุปกรณ์การแพทย์-น้ำดื่ม’ ให้ระยอง

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้าง สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในนาม กลุ่ม ปตท. ที่มีนโยบาย และภารกิจสำคัญร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัย ไวรัสโควิด-19 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง

นอกจากนั้น บริษัทยังสนับสนุนน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 50 แพ็ค สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ ในสถานที่กักตัว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม