ดูหนังออนไลน์
CSR

‘IRPC’ มอบน้ำมันเชื้อเพลิง ‘ฌาปนสถาน’ ทั่วประเทศ ช่วยงานศพเหยื่อ ‘โควิด-19’

“IRPC” มอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักพุทธฯ กระจายให้วัดทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การขาดแคลนเชื้อเพลิงฌาปนกิจ ผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน และฌาปนกิจสถานผู้ประสบภัยจากโรคโควิค-19 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการประกอบพิธีฌาปนกิจจำนวนมาก

S 99098633

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “IRPC” กล่าวว่า บริษัท ในฐานะโรงกลั่นผู้ผลิตน้ำมันมาตรฐานสูงรายหนึ่งของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนในยามทุกข์ยาก จึงขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชน และศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC”

“เราขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน”

S 99098635

ในระยะแรก “IRPC” จะให้ความช่วยเหลือวัดในเขตที่มีการระบาดสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 145 วัด ในวงเงิน 1 ล้านบาท จากนั้นจะทยอยขยายพื้นที่ทั่วประเทศ ตามสถานการณ์ต่อไป

S 99098636

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก บางวัดจึงต้องรับฌาปนกิจจำนวนหลายรายต่อวัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้แต่ละวัดขาดปัจจัย ทั้งในเรื่องเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ การบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิง ของ IRPC จึงถือเป็นกุศลมากในการช่วยญาติของผู้ประสบภัยจากโควิด-19 โดยสำนักพุทธฯ จะกระจายไปยัง วัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และฌาปนกิจสถาน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว

S 99098637

อ่านข่าวเพิ่มเติม