COVID-19

วันนี้เงินสดเข้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ พรุ่งนี้ ‘เราชนะ’ ก็โอนอีก

วันนี้ (18 ก.พ.) ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รับเลย 2 เด้ง ความช่วยเหลือค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี จะโอนเข้าบัตรฯ และสามารถกดออกมาใช้ได้เป็นเงินสดได้

แต่ความช่วยเหลือยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะพรุ่งนี้ (19 ก.พ.) ความช่วยเหลือจากโครงการ เราชนะ จะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างต่อเนื่องเป็นงวดที่ 3 ด้วย

เราชนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้า 2 วันติด

ปลายสัปดาห์นี้ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือ 2 วันต่อเนื่องกัน ดังนี้

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 รายการ

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 3 โครงการ เราชนะ จะโอนวงเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่ 3 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ในบัตรฯ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อาทิตย์หน้าได้ 2 รายการสุดท้าย

ช้าก่อน…! อย่าคิดว่าความช่วยเหลือใน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหมดแล้ว เพราะสัปดาห์หน้ายังจะมีความช่วยเหลือรอยู่อีก 2 รายการ

 

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 4 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้า บัตรคนจน เป็นงวดที่ 4 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo