Business

M-Flow ดีเดย์ 1 เม.ย. ปรับหนักรถ ‘ไม่จ่ายค่าผ่านทาง’ เผยมีรถใช้บริการแล้ว 1.7 ล้านคัน

M-Flow มีรถใช้บริการแล้ว 1.7 ล้านคัน ย้ำ 1 เม.ย. เริ่มต้นปรับหนัก รถลักไก่ใช้ ไม่จ่ายเงิน พร้อมชวนสมัครสมาชิก เพื่อความคล่องตัว ตั้งเป้า 6 ล้านคัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น หรือ M- Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9  ด่านทับช้าง 1,2 และด่านธัญบุรี 1,2 ของกรมทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.ในการพัฒนาระบบ M-Flowให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

M-Flow

ปัจจุบัน มีผู้สมัครสมาชิกเกือบ 200,000 ราย มีจำนวนรายการที่ใช้บริการ M-Flow ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง เช่น รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น แล้ว เกือบ 1.7 ล้านราย

M-Flow

ชวนสมัครสมาชิก เพื่อความคล่องตัว ตั้งเป้า 6 ล้านคัน

กรมทางหลวง ได้มีการส่งเสริมการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด แบ่งเส้นทางช่องจราจรให้ชัดเจนเป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กม. รวมทั้งปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M Pass และ Easy Pass ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้ทางของแต่ละด่าน

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคืนเงินค่าปรับให้เกือบครบทุกรายแล้ว ซึ่งจะคืนค่าปรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ พร้อมขยายระยะเวลาชะลอเรียกค่าปรับสำหรับผู้ใช้ช่องทางผิด จนไปถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เช่นกัน

พร้อมมอบหมายให้กรมทางหลวง ตั้งเป้าจำนวนการสมัครสมาชิกผู้ใช้บริการ M- Flow จากผู้จดทะเบียนรถประมาณ 6 ล้านคัน และจัดทำแผนการสมัครสมาชิก M- Flow เป็นรายเดือน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุก รถตู้โดยสาร รถโดยสารของ บขส. เป็นต้น ให้มาสมัครสมาชิกระบบ M- Flow ด้วย

M-Flow

ปรับหนัก 1 เม.ย. รถใช้ M-Flow ไม่จ่ายค่าผ่านทางตามกำหนด

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ระบุว่า หลังวันที่ 31 มีนาคม 2565 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ถ้ามาใช้ แล้วไม่มาจ่ายเงินค่าผ่านทาง ภายใน 7 วัน จะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่า เช่น ใช้งานวันที่ 1 เมษายน 2564 ถ้าไม่จ่ายเงินค่าผ่านทาง ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 24:00 น. (หลังจากใช้งาน 7 วัน) จะมีค่าปรับ 10 เท่า

พร้อมย้ำว่า ค่าปรับไม่ได้สูงเกินไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเก็บค่าผ่านทางของกรมทางหลวง เรื่องนี้เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับรัฐ รัฐจะนำค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปสร้างระบบมอเตอร์เวย์ การทางพิเศษฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นเราต้องช่วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม