Business

แจ้งด่วน!! ประกันสังคมกำหนดโอนเยียวยา รอบเก็บตกแล้ว 7- 8 ต.ค.นี้


โอนเยียวยารอบเก็บตก  ประกันสังคมแจ้งโอนเยียวยารอบเก็บตก ผู้ประกันตนแล้วช่วง 7-8 ต.ค.นี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี เตรียมพร้อมเพย์ให้พร้อม

สำนักงานประกันสังคม แจ้งกำหนดการโอนเงินผู้ประกันตนล่าสุด สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้การโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้การโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี ทางประกันสังคม จะทำการโอนให้อีกครั้งรอบเก็บตก วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2564 อย่าลืมตรวจเช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อม

โอนเยียวยารอบเก็บตก

มาตรการเยียวยาประกันสังคม สิ้นสุดการอัพเดทแล้ว สำหรับผู้ที่ตกหล่น รีบดำเนินการตามคำแนะนำด่วน

โอนเยียวยารอบเก็บตก ผู้ได้รับสิทธิวันที่ 7-8 ต.ค.นี้

สำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคม ที่ครม.มีมติเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการถูกสั่งปิดกิจการต่างๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ล่าสุดการอัพเดทสถานะผู้ได้รับสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว

โอนเยียวยารอบเก็บตก

โอนเยียวยารอบเก็บตก ไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ ให้ทำตามประกันสังคมแนะนำ

เพจแจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่าสำหรับผู้ประกันตนท่านใดที่ตรวจสอบสถานะของตนเองแล้ว แต่กลับพบว่ายังขึ้นสถานะสีแดง หรือไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตามคำแนะนำของประกันสังคมโดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง โดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยๅนั้น ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ครม. เท่านั้น

สำหรับผู้ประกันตนที่เช็คสถานะล่าสุด แต่พบว่าสถานะยังไม่เปลี่ยน (ไม่ได้รับสิทธิ) ให้รีบดำเนินการตามคำแนะนำของประกันสังคม สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามมติครม. ใน 29 จังหวัดเท่านั้น ย้ำหากเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยาแน่นอน

มาตรการเยียวยาประกันสังคม สิ้นสุดการอัพเดทแล้ว สำหรับผู้ที่ตกหล่น รีบดำเนินการตามคำแนะนำด่วน

สำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคม ที่ครม.มีมติเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสั่งปิดกิจการต่างๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดการอัพเดทสถานะผู้ได้รับสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว

โอนเยียวยารอบเก็บตก

 คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

1. ให้ดำเนินการตรวจเช็คสิทธิของตนเองให้เรียบร้อย โดยสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ที่ https://bit.ly/3AYoxvO

2. เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิล่าสุดแล้ว แต่พบว่ายับไม่ได้รับสิทธิ (ยังขึ้นสถานะสีแดง) ให้รีบดำเนินการขั้นตอนต่อไป

3. ยื่นทบทวนสิทธิผ่านประกันสังคม โดยสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่การส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมหรือเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

82dc353c3e e1633172195736

ผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยา มาตรา 39 และมาตรา 40

-ต้องมีสัญชาติไทย

-ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม

ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

4.เตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ โดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ
5.กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

6. นำส่งเอกสาร

MaoD0uV2CQexBDkcLSwI.jpg 768x775 1 e1633172175853

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้ว ส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 39 และมาตรา 40

โหลดได้ที่นี้ คลิก : https://bit.ly/3AYoxvO

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

• มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• มาตรา  39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

• มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ตุลาคม 2564 หลังจากยื่นทบทวนสิทธิ ให้รออัพเดทสถานะอีกครั้งหลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น จะมีการอัพเดทสถานะอยู่ตลอดเวลา หากได้รับสิทธิทางประกันสังคมจะทำการโอนให้ทุกสัปดาห์จนถึงสิ้นปี 2564

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด 

1.กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3.กดตกลง

4.ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว

ให้ท่านรีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ให้ท่านรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนนี้
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564  ดังนี้
• เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight