Business

ยื่นเลย! ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31ต.ค.นี้

เยียวยาประกันสังคม แจ้งการทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33-39-40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

ตามที่ สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยสำนักงานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

เยียวยาประกันสังคม

เยียวยาประกันสังคม ไม่ได้สิทธิยื่นทบทวนตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.นี้ 

ล่าสุด เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งการทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคม  สามารถยื่นทบทวนสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ย้ำหากเข้าเกณฑ์เยียวยา ได้รับสิทธิอย่างแน่นอน

เยียวยาประกันสังคม

เยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 -39 -40

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
• เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา33-39-40

โหลดได้ที่นี้ คลิก : https://drive.google.com/…/1ldzp7z2UOCInV8Y3IndE7W…/view

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ
• มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• มาตรา 39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
• มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ไทม์ไลน์ การโอนเงินเยียวยา

ส่วนไทม์ไลน์ การโอนเงินเยียวยา ล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทไทม์ไลน์ การโอนเงินเยียวยาประกันสังคม อัพเดทสิทธิสามารถตรวจสอบกันได้แล้ว

วันที่ 27-28 กันยายน 2564 โอนเงินมาตรา 33 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินมาตรา 40 รอบ1+2 พื้นที่ 3 จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา

โอนเงินมาตรา 40 รอบ 1+2 ใน 10 จังหวัดแรกกลุ่มตกหล่น

วันที่ 30 กันยายน 2564 โอนเงินเก็บตก มาตรา 40 ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ 

วันที่ 31 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันทบทวนสิทธิ

อย่าลืมเช็คสิทธิ และเช็คบัญชีพร้อมเพย์ของตนเองให้พร้อม โดยประกันสังคมจะโอนเงินให้รอบถัดไป ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564  เป็นต้นไป

ย้ำหากตรงเกณฑ์เยียวยา ได้รับสิทธิอย่างแน่นอน
เยียวยาประกันสังคม
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight