COVID-19

ยังไม่ได้เยียวยาเช็คที่นี่!! ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 เฉพาะ 29 จังหวัดเท่านั้น

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 เช็คที่นี่!! สิ้นสุดการอัพเดทสถานะ ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ให้รีบทำตามคำแนะนำของประกันสังคม ผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามมติ ครม. ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มเท่านั้น “นายกฯ” ห่วงกลุ่มตกหล่นสั่งทบทวนสิทธิถึง 31 ต.ค.นี้ 

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 29 จังหวัดล็อกดาวน์ 9 ประเภทกิจการ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนสำเร็จ คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน 91,739.06 ล้านบาท แบ่งเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40

1. จ่ายเงินเยียวยานายจ้าง จำนวน 150,472 แห่ง รวม 6,270.09 ล้านบาท คิดเป็น 83.20% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด

2. การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 3,444,928 ราย รวม 16,150.56 ล้านบาท คิดเป็น 97.61% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด

3.  จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 1,342,306 ราย รวม 12,302.12 ล้านบาท คิดเป็น 95.99% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด

4. จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 6,974,857 ราย รวม 57,016.29 ล้านบาท คิดเป็น 95.87% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดูแลกลุ่มตกหล่น ที่ไม่ได้รับสิทธิให้ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 ยังไม่ได้สิทธิเช็คที่นี่!! 

ล่าสุด เพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่าสิ้นสุดการอัพเดทสถานะ สำหรับผู้ประกันตนที่เช็คสถานะล่าสุด แต่พบว่าสถานะยังไม่เปลี่ยน (ไม่ได้รับสิทธิ) ให้รีบดำเนินการตามคำแนะนำของประกันสังคม สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามมติครม. ใน 29 จังหวัดเท่านั้น ย้ำหากเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยาแน่นอน

มาตรการเยียวยาประกันสังคม สิ้นสุดการอัพเดทแล้ว สำหรับผู้ที่ตกหล่น รีบดำเนินการตามคำแนะนำด่วน

สำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคม ที่ครม.มีมติเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสั่งปิดกิจการต่างๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดการอัพเดทสถานะผู้ได้รับสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 เช็คสิทธิเยียวยา

สรุปคำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

1.ให้ดำเนินการตรวจเช็คสิทธิของตนเองให้เรียบร้อย โดยสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ที่ https://bit.ly/3AYoxvO

2. เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิล่าสุดแล้ว แต่พบว่ายังไม่ได้รับสิทธิ (ยังขึ้นสถานะสีแดง) ให้รีบดำเนินการขั้นตอนต่อไป

3. ยื่นทบทวนสิทธิผ่านประกันสังคม โดยสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานประกันสังคม หรือเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยา มาตรา39 และ มาตรา 40

-ต้องมีสัญชาติ “ไทย”

-ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม

ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

4. เตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ โดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ

5. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

6. นำส่งเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight