Business

ข่าวดี! รัฐบาลเตรียมออกมาตรการ เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ธ.ค.นี้

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ ข่าวดี! แรงงานประกันสังคมเอสเอ็มอี รอลุ้นเงินเยียวยารอบใหม่ธ.ค.นี้ รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เร่งโอนเงินรอบเก็บตกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ คนละ 5,000 บาทอีกครั้งวันนี้ 

ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งข่าวดี! รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยียวยารอบใหม่ช่วงปลายปีนี้  ให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่อยู่ในธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้ง 10 สาขา  เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ที่อยู่ในธุรกิจเอสเอ็มอี 10 สาขา คาดจะเป็นการเติมเงินในการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ ปลายปีนี้ 

มาตรการดังกล่าวสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ (สศช.)  จะนำเสนอ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. พิจารณาในวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นการให้เงินเติมสภาพคล่อง เพื่อจูงใจให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เข้าจดทะเบียนในระบบ

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่ กระตุ้นการใช้จ่าย 

สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดย ประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

โดยได้เริ่มจ่ายเงินเยียวให้กับผู้ประกันตนมาตั้งแต่วันที่ 20 -28 กันยายนที่ผ่านมา ให้กับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ตั้งแต่คนละ 2,500, 5,000 และ10,000 บาท ในช่วงที่ผ่านมา ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม  ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ทั้งนี้วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกันสังคมจะโอนเงินเก็บตก ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ  

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมายังมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับสิทธิการเยียว สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดให้ใหม่ หากไม่ได้สิทธิให้ยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยสำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนรอบเก็บตกให้ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่

โอนเงินรอบเก็บตกมาตรา 40 วันที่ 30 ก.ย.นี้ 

การโอนเงินเยียวยา ล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทไทม์ไลน์ การโอนเงินเยียวยาประกันสังคม อัพเดทสิทธิสามารถตรวจสอบกันได้แล้ว

วันที่ 27-28 กันยายน 2564 โอนเงินมาตรา 33 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินมาตรา 40 รอบ1+2 พื้นที่ 3 จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา

โอนเงินมาตรา 40 รอบ 1+2 ใน 10 จังหวัดแรกกลุ่มตกหล่น

วันที่ 30 กันยายน 2564 โอนเงินเก็บตก มาตรา 40 ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ 

วันที่ 31 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันทบทวนสิทธิ

เยียวยาผู้ประกันตนรอบใหม่

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
• เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา33-39-40

โหลดได้ที่นี้ คลิก : https://drive.google.com/…/1ldzp7z2UOCInV8Y3IndE7W…/view

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ
• มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• มาตรา 39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
• มาตรา 40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight