Business

3 สมาคมฯ ขานรับ ศบค. เปิดร้านอาหารในห้าง ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 29 จังหวัด

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ขานรับมาตรการ เปิดร้านอาหารในห้างฯ ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด

จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด 19 และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

ทั้งนี้ ได้ผ่อนปรนให้ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะ ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ประสานหารือกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ทั้ง 3 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศบค. ที่รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ และพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันในครั้งนี้

การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว ถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการ กว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป โดยทั้ง 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัดและสูงสุด

ในส่วนของผู้ประกอบการ มีการยกระดับมาตรการในการคัดกรอง และการป้องกันการแพร่ระบาดโดย DMHTemp D : Distancing เว้นระยะห่างภายในร้านอย่างเคร่งครัด M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที และ Temp : Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฎิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน

ญนน์ โภคทรัพย์
ญนน์ โภคทรัพย์

ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้มีการกำหนดระบบการคัดกรอง และจุดพักคอยที่เป็นไปตามมาตรการของศบค. ตั้งอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุด ในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยของผู้รับ-ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไป ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเอง (Take Away) ได้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

มาตรการคุมโควิด ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

ผู้ประกอบการ

 • จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
 • ห้ามเปิดหน้าร้าน
 • กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

ร้านอาหารในห้าง

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

 • จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่
 • จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว
 • มีบริเวณพักคอย ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง หรือยืนที่เหมาะสม
 • ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

พนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์

 • เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์
 • รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น
 • กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 3 สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาด และยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ พร้อมยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น

“ทั้ง 3 สมาคมฯ เชื่อว่าความช่วยเหลือและร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน”นายญนน์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม