Business

จ่อตกงานนับล้าน เอสเอ็มอี 2 แสนรายกำลังเจ๊ง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย กระทุ้งรัฐชง 4 มาตรการช่วยด่วน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยเอสเอ็มอีกว่า 2 แสนราย กำลังจะปิดตัว คนเตรียมตกงานนับล้าน ชง 4 มาตรการ ฉีดวัคซีน เยียวยาผู้ประกอบการ ฟื้นช้อปดีมีคืน ต่อลมหายใจค้าปลีก

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอเสนอมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเอสเอ็มอีในภาคค้าปลีกและบริการอย่างเร่งด่วน ซึ่งในขณะนี้ มี เอสเอ็มอี ในระบบกว่า 200,000 ราย ที่ กำลังจะต้องปิดตัวลง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า จะมีลูกจ้าง 1,000,000 – 1,500,000 ราย ที่จะต้องขาดรายได้และไม่มีงานทำ จากการปิดกิจการดังกล่าว ทั้งยังส่งผลกระทบกับ สถาบันการเงินอย่างหนัก เพราะจะก่อให้เกิดหนี้เสีย หลายแสนล้านบาท

สำหรับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายรุนแรง ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ ในขณะที่การฉีด และกระจายวัคซีน ยังไม่เป็นไปตามเป้า ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลควรเร่งเยียวยา กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เสนอ 4 มาตรการ เยียวยา-ฟื้นเศรษฐกิจ

1. มาตรการสาธารณสุข

 • เร่งจัดหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง โดยใช้พื้นที่จุดฉีดวัคซีน ที่ภาคค้าปลีกและบริการ ได้เตรียมไว้ทั้งหมด 93 จุด แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 25 จุดและในต่างจังหวัดอีก 68 จุด ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเพิ่มบริการตรวจ Rapid Antigen Test ให้กับประชาชน
 • จัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรในภาคค้าปลีกและบริการ โดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้า ของกลุ่มการค้าปลีกและบริการ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้า

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

2. มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชน

 • เร่งสถาบันการเงินอนุมัติเงินกู้ Soft Loan ให้ เอสเอ็มอี เร็วขึ้น เพราะในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มี เอสเอ็มอี ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เพียง 10% ของจำนวนที่ยื่นขอสินเชื่อไปแล้วกว่า 3 หมื่นราย
 • สำหรับ เอสเอ็มอี ที่เป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินในปัจจุบัน ขอให้พักชำระหนี้ และหยุดคิดดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มเป็น 50% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ในกรณีที่ผู้ประกอบการ มีการจ้างงานเพิ่ม ขอผ่อนผันให้เป็นการจ้างงาน แบบรายชั่วโมง เป็นการชั่วคราว เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ และลดอัตราการว่างงาน
 • เพื่อเป็นการเพิ่มให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ขอให้ปรับเพิ่มรายได้พึงประเมินบุคคลธรรมดาขั้นต่ำที่จะเสียภาษีจาก 150,001 บาท เป็น 250,001 บาท ในปี 2564-2565
 • ผ่อนผันให้ร้านอาหารในศูนย์การค้า สามารถให้บริการ Delivery ได้ เพื่อช่วยเหลือ เอสเอ็มอี ให้สามารถพยุงธุรกิจได้ และลูกจ้างยังมีงานทำต่อไป

3. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 • นำโครงการ “ช้อปดีมีคืน” กลับมาอีกครั้ง โดยเพิ่มวงเงินเป็น 100,000 บาท เพื่อกระตุ้นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง
 • ขอให้ภาคเอกชนไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากรัฐบาลและ บีโอไอ เช่นเดียวกับการที่ นักลงทุนต่างชาติได้รับ เนื่องจากภาคเอกชนที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ ยังมีความแข็งแรง สามารถลงทุนเพิ่ม แต่อาจขาดความมั่นใจและแรงกระตุ้น พร้อมยังช่วยทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
ญนน์ โภคทรัพย์
ญนน์ โภคทรัพย์

4. มาตรการรองรับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

 • กำหนดนโยบายและกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อควบคุมบางธุรกิจ ห้ามนักลงทุนต่างชาติ ทำโดยเด็ดขาด และบางธุรกิจสามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไข เพื่อปกป้องอาชีพและธุรกิจของคนไทย โดยไม่ทำลายอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจไทยในที่สุด
 • ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม จัดเก็บภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่บาทแรก และห้ามขายต่ำกว่าราคาต้นทุน
 • เร่งผลักดันการทำ Digitalization ของหน่วยงานภาครัฐสำหรับใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นแบบ E-Form, E-License, E-TAX และ E-Invoice และลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตเหลือเพียง 1 ใบ (Super License) จากเดิมที่ผู้ประกอบการค้าปลีก หรือค้าส่งต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ กว่า 43 ใบ
 • ปรับรูปแบบการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชน เป็นแบบ Cashless Payment (การทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อช่วยลดกระดาษ ลดเอกสาร ลดขั้นตอน ลดเวลา และสามารถตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้จากระบบ

“ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสงครามเชื้อโรค ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราอยู่ในช่วงวิกฤติซ้อนวิกฤติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปให้ได้”นายญนน์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม