ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดแล้ววันนี้! 5 ตลาดย่านบางกะปิ แต่ยังห้ามเปิดร้านค้าหน้าตึกแถว ที่ไหนบ้าง เช็คด่วน

5 ตลาดย่านบางกะปิ เปิดแล้ววันนี้ แต่ยังงดขายหน้าตึกแถวรอบตลาด กันโควิดระบาดซ้ำ รองผู้ว่าฯ กทม. กำชับเข้ม ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติต่อเนื่อง

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดตลาดวันแรก และให้กำลังใจผู้ค้า ใน 5 ตลาดย่านบางกะปิ ที่เปิดให้บริการวันแรก ณ ตลาดสดย่านบางกะปิ ซอยลาดพร้าว 121 – 127 เขตบางกะปิ

5 ตลาดย่านบางกะปิ

สืบเนื่องจาก การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่อง จากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชน แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค กทม. จึงได้ประกาศปิดตลาด ที่เกิดการแพร่ระบาด โดยหนึ่งในนั้นคือ ตลาดบางกะปิ ซึ่งสำนักงานเขตบางกะปิ มีประกาศให้ปิดดำเนินการกิจการตลาด ตลาดบางกะปิเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 และปิดต่อเนื่องถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณตลาดบางกะปิ ช่วงซอยลาดพร้าว 121 ถึงซอยลาดพร้าว 127 และใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

บางกะปิ4

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ออกประกาศ แจ้งผลการตรวจประเมินสุขาภิบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ และสำนักอนามัย พบว่า มีตลาดผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอนุญาตให้เปิดตลาด โดยมีผลในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

สำหรับตลาดที่อนุญาตให้เปิดได้ จำนวน 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดบางกะปิ (สังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร) ตลาดบางกะปิ 3 ตลาดสดลาดพร้าว ซอย 123 ตลาดสดลาดพร้าว 123 และ ตลาดคุณอาภาภรณ์ ซอยลาดพร้าว 121

ขณะเดียวกัน จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก สำนักงานเขตบางกะปิ ตรวจแนะนำ และควบคุมกำชับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาด ปฏิบัติอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

5 ตลาดย่านบางกะปิ

นอกจากนี้ ในพื้นที่ใกล้เคียงตลาด ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้ หรือปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน ได้มีการออกประกาศ ห้ามทำการค้านอกตลาด ในลักษณะเยี่ยงตลาด เช่น บริเวณหน้าตึกแถว เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด-19

ทั้งนี้ ได้ออกประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง ห้ามมิให้ทำการค้าเยี่ยงตลาด บริเวณโดยรอบ ตลาดบางกะปิ ได้แก่ บริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ในซอย ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 119 – 127 และหน้าอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) ริมถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 119-127 จนกว่าจะปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน และผ่านการตรวจประเมิน ด้านสุขาภิบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงจะเปิดตลาดทำการค้าได้

บางกะปิ

ผู้ใดฝ่าฝืนจัดตั้งตลาด โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 30) มาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ยังอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม