ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! โควิด ลามตลาดบางกะปิ สั่งปิด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 -22 พ.ค.64

สำนักงานเขตบางกะปิ สั่งปิดตลาดบางกะปิ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อช่วงซอยลาดพร้าว 121 ถึงซอยลาดพร้าว 127 และใกล้เคียง จำนวนมาก 

สำนักงานเขตบางกะปิ ออกประกาศที่ 1/2564 เรื่อง ให้ปิดดำเนินการกิจการตลาด โดยระบุว่า

ตลาดบางกะปิ

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน จำกัดวง การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีได้รับรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อฯ ในตลาดใด ให้เจ้าหน้าที่ตลาดนั้น ปิดการดำเนินการกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ยั้ย

เนื่องจากขณะนี้ พบว่ามีผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องบริเวณตลาดบางกะปิ ช่วงซอยลาดพร้าว 121 ถึงซอยลาดพร้าว 127 และใกล้เคียง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) เป็นจำนวนมาก จึงให้ท่านปิดการดำเนินการดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม